فایل رایگان مقايسه خرابي پيشرونده در قاب هاي فولادي متوسط با مهاربندي واگرا و همگرا و تيرپيوند عمودي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه خرابي پيشرونده در قاب هاي فولادي متوسط با مهاربندي واگرا و همگرا و تيرپيوند عمودي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

با توجه به کاربرد فراوان قابهای مهاربندی شده برای ساختمان های کوتاه و متوسط در این تحقیق مقاومت دو ساختمان 4 و 8 طبقه فولادی منظم در پلان و در ارتفاع که در دو حالت با مهاربندهای واگرا و همگرا با تیرپیوند عمودی آرایش یافته است در برابر فروپاشی ناشی از خرابی پیشرونده با نرم افزار آباکوس به صورت تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی بررسی شده رفتار این دو نوع سیستم مهاربندی با یکدیگر مقایسه شده است. قابهای مورد مطالعه در منطقه با خطر نسبی زیاد و خاک از نوع III در نظر گرفته شده است. ارتفاع طبقات یکسان فرض شده و برابر3متر دهانه ها برابر 5 متر می باشد. اتصالات و تکیهگاه ها از نوع گیردار و مفصلی و سیستم سقفها از نوع تیرچه بلوک میباشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مقادیر برش ناشی از حذف ستون در قاب مهاربندی واگرا بیشتر از قاب مهاربندی همگرا در سازه های مورد بررسی می باشند. با افزایش طبقات مقادیر برش گره ها افزایش می یابد.

لینک کمکی