فایل رایگان بررسي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در راستاي اقتصاد مقاومتي: جذب سرمايه گذاري مستقيم فدراسيون روسيه در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در راستاي اقتصاد مقاومتي: جذب سرمايه گذاري مستقيم فدراسيون روسيه در ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

سرمایه گذاری به عنوان نیروی محرکه و بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد مدرن در نظر گرفته شده است. از این رو جذب سرمایه کافی به منظور تامین منابع مالی طرح های اقتصادی از جمله مهمترین دغدغه های تصمیم گیرندگان اقتصادی در هر جامعه است. در بین انواع سرمایه گذاری های خارجی ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از عوامل اصلی جهانی سازی اقتصادی و توسعه اقتصاد مدرن جهان به شمار می رود . هر ساله ، جریان آنها در اقتصاد کشورهای توسعه یافته ، در حال توسعه و همچنین کشورهایی که دارای اقتصاد گذار هستند به تدریج از نظر حجم افزایش می یابد. اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشورهایی مانند ایران و روسیه که دارای برنامه توسعه اقتصادی با تامین اعتبار از خارج هستند ، بیشتر است. این دو کشور اقتصادی مبتنی بر نفت دارند و بخش نفت و گاز این دو کشور سهم بیشتری از سرمایه گذاری را نسبت به سایر کشورها به خود اختصاص داده است. همچنین ، هر دو کشور تحت تحریم های اقتصادی هستند که توسط غرب بر آنها تحمیل شده است. در نتیجه مطالعه پتانسیل ها و موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی فدراسیون روسیه در ایران می تواند نکات مهم و ارزشمندی را جهت استفاده برنامه ریزان و مدیران سطح کلان کشور با هدف تقویت پتانسیل ها و رفع موانع در جهت افزایش حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی به خصوص فدراسیون روسیه در ایران ارائه کند. پرسش اصلی این تحقیق به صورت چه پتانسیل و موانعی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی فدراسیون روسیه در ایران وجود دارد خواهد بود. جهت پاسخ به سوال اصلی ، محقق از روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای استفاده خواهد کرد.

لینک کمکی