فایل رایگان بررسي و نقد مولفه هاي موثر بر کار آفريني در نظام مديريتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و نقد مولفه هاي موثر بر کار آفريني در نظام مديريتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

کارآفرینی یک فرآیند پویا مشتمل بر فرصت ها، افراد، شرایط و ساختارهای سازمانی، ریسک ها، نوآوری منابع می باشد. کارآفرینی به عنوان یک فرآیند، قابل اجرا در تمام انواع و اندازه های سازمانی است.کارآفرینی،مفهومی مهم و پیچیده است که طیف وسیعی از فعالیت ها را در برمی گیرد. به همین ترتیب کارآفرینی در سازمان ها نیز شاخص ها و مولفه هایی را شامل می شود. بنابراین، ضروری است تا ضمن شناخت و دسته بندی این عوامل و مولفه ها، وضعیت مطلوب و مناسب آنها را برای ارتقای کارآفرینی مورد بررسی قرار داد. یکی از ابعاد کارآفرینی سازمانی بعد ویژگی های فردی کارآفرینی موجود در کارکنان سازمان می باشد. وجود ویژگی های فردی کارآفرینی در کارکنان یک سازمان، یک سرمایه بی نظیر به حساب می آید که سازمان را قادر می سازد با استفاده از این قابلیت ها، آسان تر و با سرمایه گذاری و صرف وقت کمتر برای گزینش و آموزش کارکنان به سمت کارآفرینی سوق یابد. در این پژوهش مولفه های کارآفرینی سازمانی بررسی و سعی در بیان نظریه های مختلف کارآفرینی جهت ارائه دیدگاهی روشن می باشد.

لینک کمکی