فایل رایگان مديريت دانش در فضاهاي مشترک و اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مديريت دانش در فضاهاي مشترک و اجتماعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

اطلاعات همیشه یک جزء جدایی ناپذیر از استراتژی کسب و کار هستند. با این وجود، با افزایش فناوری اطلاعات و جهانی سازی کسب و کار، اطلاعات نقش مهمی در توضیح عملکرد تجاری ایفا کرده است. فناوری اطلاعات می تواند برای افزایش فعالیت های پژوهشی بنگاه ها استفاده شود؛ و برای دانش محصول آن بنگاه می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا سبب بهبود بهره وری کسب و کار گردد. در واقع، محققان و دانشمندان نشان داده اند که دانش و آگاهی می تواند منبع سودمند و پایداری برای بنگاه باشد. با این حال در این راستا تحقیقات زیادی انجام نشده است که توضیح دهد که چه نوع دانشی برای مزایای پایدار اهمیت دارد. در این مقاله سه نوع دانش وجود دارد: اصلی، مکمل و محیطی. ما همچنین یک ایده فضایی مشترک را در سه بعد ایجاد می کنیم: فضای مشترک فیزیکی، فضای مشترک فنی و فضای مشترک شناختی. موضوع اصلی این مقاله نشان دادن ارتباط و اهمیت انواع مختلف دانش در امتداد فضاهای مشترک است که مزایای پایداری برای بنگاه ها ایجاد می کند. با توجه به اینکه آینده کسب و کارها وابسته به فضا های مجازی است مدیریت این اطلاعات و دانش حاصل باید برای صاحبان بنگاه ها ملموس و قابل مدیریت باشد .

لینک کمکی