فایل رایگان بررسي شاخص هاي اندازه گيري عينيت حسابرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي شاخص هاي اندازه گيري عينيت حسابرس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

عینیت حسابرس یکی از مهم ترین مباحث حسابرسی است که در تدوین استانداردهای حسابرسی و مقررات مربوطه نیز مورد توجه قرار گرفته است. اگر حسابرسان دارای نگرش عینی باشند، حسابرسی برای صورت های مالی ارزش افزوده ایجاد می کند و نه تنها یک عامل کنترلی به شمار می رود، بلکه موجب اعتماد به صورت های مالی و حفظ منافع جامعه می شود. بنابراین، اندازه گیری عینیت حسابرس و معرفی ابزارهای اندازه گیری آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس بررسی های انجام شده در این پژوهش، پرسش نامه به عنوان ابزار کاربردی برای اندازه گیری عینیت حسابرس معرفی شده و انواع پرسش نامه های مورد استفاده در پژوهش های خارجی و داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش نامه های به کار گرفته شده در پژوهش های خارجی از یک سناریوی مشخص استفاده کرده اند؛ اما در پژوهش های داخلی، سناریوهای چندگانه و متفاوت برای اندازه گیری عینیت حسابرس تدوین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که علی رغم یکسان بودن هدف این ابزارها، سناریوهای مختلفی برای اندازه گیری عینیت حسابرس مورد استفاده قرار گرفته است.

لینک کمکی