فایل رایگان تحليل توانمندي دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) در توسعه روستايي (نمونه موردي: استان چهارمحال و بختياري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل توانمندي دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) در توسعه روستايي (نمونه موردي: استان چهارمحال و بختياري) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه به عنوان یکی از محوری ترین ابزار مدیریت و اداره کشورهای جهان درآمده است. با توجه به عمق وظایف دولت ها در هزاره سوم و رقابت سنگینی که در اقتصاد جهان پدید آمده است، تنها کشورهایی موفق هستند که بتوانند از فناوری های نوین به خوبی استفاده نمایند. امروزه کشورهای پیشرفته و درحال توسعه در تکاپوی بسترسازی برای ورود هرچه تمام تر به جامعه شبکه ای هستند به گونه ای که کار از راه دور، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش از دور و غیره شاخص های ارتقای بهره وری در اقتصاد محسوب می گردد. دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی نیز در عصر بهره گیری از شیوه های بدیع ارائه خدمات امکان بهره مندی از این سرویس ها را در عرصه روستایی کشور فراهم نموده و فرصتی در جهت رفع عدم تعادل های منطقه ای و حرکت به سوی توسعه پایدار فراهم خواهد آورد وادارت پست استان ها با بهره گیری از امکانات موجود در سازمان های خود قابلیت ارائه این خدمات را از یکسو با سرعت و امنیت بیشتر و از سوی دیگر با صرف هزینه و انرژی کمتر دارا هستند. در مقاله حاضر ضمن تحلیل توانمندی دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی برای خدمات رسانی به روز با استفاده از مدل SWOT و توجه به رویکرد ارزیابی متوازن، وضعیت استان چهارمحال و بختیاری تشریح گردیده است.

لینک کمکی