فایل رایگان نگاهي جامع بر سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نگاهي جامع بر سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

هدف اصلی سیستم های اطلاعاتی حسابداری را می توان ارائه اطلاعات جهت بهبود عملکرد مدیریت سازمان و اخذ بهترین تصمیم در راستای تحقق اهداف سازمان توسط مدیران و سایر استفاده کنندگان در سازمان دانست لذا این سیستم از مهم ترین سیستم ها در حوزه مدیریت و حسابداری تلقی می شود و سرمایه گذاری در این مورد برای سازمان ها به جهت اهمیت موضوع در بهبود عملکرد وکارآیی سازمان بسیار سودمند و دارای توجیه اقتصادی می باشد. سیستم اطلاعات حسابداری نقطه مشترک حسابداری و سیستم اطلاعات مدیریت است که آن را می توان توجه محوری به اطلاعات دانست. هدف اصلی این مقاله ، بررسی سیستم های اطلاعاتی حسابداری از یک دید کلی می باشد که مطالبی چون تعاریفی از سیستم ها و انواع آن ،عملکرد ها و وظایف ، اجزاء ، اهداف مطالعه و هدف ها آن ، نحوه طراحی سیستم ها و چرخه معاملات و امنیت سیستم های اطلاعات حسابداری و راه های حفظ آن و نیز بررسی تهدید های امنیتی سیستم ها بیان شده است. در پایان نیز راهکار های بهبود عملکرد سیستم های اطلاعات حسابداری ارائه شده است.

لینک کمکی