فایل رایگان شناسايي نانو فسيل هاي آهکي با برنامه کاربردي FossilMag (مطالعه موردي منطقه کردکوي واقع در البرز شرقي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي نانو فسيل هاي آهکي با برنامه کاربردي FossilMag (مطالعه موردي منطقه کردکوي واقع در البرز شرقي) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مطالعه و شناسایی فسیلها از جمله مشکلترین کارها در علم دیرینه شناسی است. کمبود اطلاعات کتابخانه ای مدون در جهت شناسایی فسیلها از جمله مشکلات اساسی در بایواستراتیگرافی و فرایند اکتشاف است. از آنجایی که ممکن است جمع آوری اطلاعات مربوط به فسیلها به سختی انجام شود یا توسط افراد کم تجربه صورت پذیرد، لذا عدم آشنایی با ویژگیهای فسیلی ممکن است روند کار را سخت و گاهی غیرممکن نماید. به همین منظور در این پژوهش برنامه ای جهت شناسایی آسانتر نمونه فسیلها طراحی گردیده است. در این مقاله به معرفی برنامه کاربردی ((FossilMag)) که برای اولین بار به جهت شناسایی نمونه های نانوفسیلهای آهکی طراحی گردیده است پرداخته ایم.

لینک کمکی