فایل رایگان مطالعه امکان سنجي استفاده از معدن زغال سنگ متروکه آغوزبن براي ذخيره گاز دي اکسيد کربن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه امکان سنجي استفاده از معدن زغال سنگ متروکه آغوزبن براي ذخيره گاز دي اکسيد کربن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

معدن زغالسنگ آغوزبن به عنوان معدن هدف به منظور بررسی امکان ذخیرهسازی گاز دیاکسیدکربن انتخاب شد. از معدن زغالسنگ آغوزبن در استان گیلان، برداشت نمونه انجام گرفت و برروی نمونه ها تست ذخیره گاز دیاکسیدکربن انجام شد. نتایج آزمایشگاهی نشاندهنده ظرفیت پایین نمونه ها میباشد. با توجه به ذخیره برآورد شده معدن آغوزبن که 1126000 تن میباشد اینکه در هر تن می توان حداکثر 6 متر مکعب گاز دی اکسیدکربن ذخیره کرد،این معدن ظرفیت ذخیره گاز دیاکسیدکربن به میزان 6756000 متر مکعب را دارا میباشد. علاوه بر این میزان مواد فرار، خاکستر، گوگرد و ضریب پلاستومتری نمونه ها اندازهگیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده، زغالسنگ این معدن جزو زغالسنگ های ککشو طبقه بندی میشوند. طبق این دسته بندی مواد فرار زغالسنگ معدن آغوزبن بین%18 تا %35 میباشد.

لینک کمکی