فایل رایگان بررسي اثر تغييرات سرعت دوران ابزار در فرايند جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي نقطه اي (FSSW) بر خواص کششي آلياژ Ti-6Al-4V

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر تغييرات سرعت دوران ابزار در فرايند جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي نقطه اي (FSSW) بر خواص کششي آلياژ Ti-6Al-4V :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این تحقیق اثر تغییرات سرعت دوران ابزار در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای (FSSW) بر خواص کشش آلیاژ Ti-6Al-4V بررسیشد. زمان توقف ابزار بطور ثابت s12 و سرعتهای دوران ابزار rpm 800، rpm 1000 و rpm 1250 در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که در سرعت دوران rpm 800 شکست از فصل مشترک دو ورق صورت گرفته است. در حالی که در سرعت دورانهای rpm 1000 و rpm 1250 شکست بصورت بیرون کشیدگی (Pullout Fracture) اتفاق افتاده است. همچنین افزایش در سرعت دوران ابزار، افزایش نیروی شکست را در پی داشته است.

لینک کمکی