فایل رایگان بررسي اثر گاز محافظ بر مشخصات ابعادي حوضچه جوش در جوشکاري ورق فولاد کم کربن با استفاده از ليزر پالسي Nd:YAG

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر گاز محافظ بر مشخصات ابعادي حوضچه جوش در جوشکاري ورق فولاد کم کربن با استفاده از ليزر پالسي Nd:YAG :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

در این پژوهش اثر پارامترهای گاز محافظ همچون ترکیب و سرعت جریان گاز محافظ و همچنین اثر سرعت جوشکاری بر مشخصات ابعادی و شکل حوضچه جوش مورد بررسی قرار گرفت. از یک لیزر Nd:YAG پالسی با توان متوسط پایین برای جوشکاری ورق های فولادی کم کربن استفاده شد. در اکثر وضعیتها عمق نفوذ جوش در شرایط استفاده از آرگون و نیتروژن به یکدیگر نزدیک میباشد. در شرایط استفاده از گاز هلیم تمایل به ایجاد مدل جوشکاری هدایتی افزایش می یابد. همچنین مشخص شد که میزان تاثیر گذاری گاز محافظ بر روی ابعاد حوضچه جوش میتواند به شدت تحت تاثیر پارامتری همچون سرعت جوشکاری قرار گیرد.

لینک کمکی