فایل رایگان بررسي اثرات عمليات حرارتي بعد از جوشکاري بر ريز ساختار و خواص مکانيکي جوشهاي غير مشابه فولاد زنگ نزن316L به فولادزنگ نزن 2205

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثرات عمليات حرارتي بعد از جوشکاري بر ريز ساختار و خواص مکانيکي جوشهاي غير مشابه فولاد زنگ نزن316L به فولادزنگ نزن 2205 :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

سیکلهای حرارتی جوشکاری بویژه در جوشهای چند پاسه باعث تغیرات متالورژیکی و ریز ساختاری زیاد در نواحی مختلف جوش از جمله ناحیه متاثر از حرارت قطعات جوش می شوند. عملیات حرارتی بعد از جوشکاری می تواند نقش تعین کننده ای در کنترل ریز ساختار و خواص نواحی مختلف جوش در قطعات جوشکاری شده داشته باشد.در این پژهش تاثیر درجه حرارت و زمان عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بر ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصالات جوش غیر مشابه دو آلیاژ316Lو2205بررسی گردیده است. نمونه های جوشکاری شده در دماهای 1000و1075و1150درجه سانتیگرادوزمانهای 20و40و60و90دقیقه تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند. سپس ریز ساختار فلز جوش و ناحیه متاثر از حرارت HAZتوسط میکروسکوپهای نوری و الکترونی روبشی SEM مجهز به سیستم تحلیل نقطه ای EDS بررسی گردید. نتایج نشان داد که عملیات حرارتی در دمای 1150 و زمان یک ساعت باعث بازگشت ریز ساختار فولاد 2205 به حالت قبل از جوشکاری گردیده است. خواص مکانیکی توسط آزمایش ضربه و سختی سنجی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که عملیات حرارتی باعث بهبود خواص مکانیکی فلزات جوش گردیده است.

لینک کمکی