فایل رایگان بررسي برنامه بازرسي ISI وPSI براي پايش و عيب يابي تجهيزات اصلي نيروگاه هسته اي WWER هزار مگاواتي با کمک روشهاي تست هاي غير مخرب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي برنامه بازرسي ISI وPSI براي پايش و عيب يابي تجهيزات اصلي نيروگاه هسته اي WWER هزار مگاواتي با کمک روشهاي تست هاي غير مخرب :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

قبل از شروع بکار و در زمان بهره برداری نیروگاه اتمی هزار مگاواتی ارگان بهره بردار می بایست با روشهای مختلف از سالم و ایمن بودن سیستمها و تجهیزات مدار اول از لحاظ نشت مواد رادیواکتیو اطمینان حاصل نماید. در این راستا آزمایشات NDT مطابق برنامه NPP Typical Program(TP) برای نیروگاه اتمی WWER هزار مگاواتی (آمده در جداول 1 تا 7 ) انجام می شود . [2] عملیات NDT براساس TP انجام می شود تا اطمینان حاصل کنیم که هیچ عیبی در هنگام ساخت و اسمبل کردن تجهیزات بوجود نیامده است و همچنین کلیه عیوب (flaws) مجاز را ثبت می کنیم تا رشد این عیوب را در مراحل بعدی بازرسی In – Service Inspection (ISI) که در زمان Over haulنیروگاه اتمی انجام می شود تحت کنترل داشته باشیم. [1,2] هدف از این مقاله مقایسه برنامه تدوین شده برای تست تجهیزات اصلی مدار اول براساس TPودیاگرام (جداول 1و2و3و4و5و6و8 وشکل1 )با استاندارد آمریکایی (ASME XI) می باشد. به منظور مقایسه همه جانبه، این روش مقایسه از چند جهت برای تجهیزات مدار اول نیروگاه اتمی بوشهر صورت پذیرفته است که شامل مقایسه استانداردها، پرسنل، احراز کیفیت سیستمهای تست کننده (Qualification) دستگاه های تست کننده و حجم عملی تست های رادیوگرافی RT) )گسیل امواج صوتی(UT )بازرسی چشمی (VT) ونهایتا استفاده از روش تست مایعات نافذ( PT )وذرات مغناطیسی ( MT) وتست جریانهای گردابی (ET)در هر دو استانداردمی باشد.

لینک کمکی