فایل رایگان بررسي تاثير ترکيب فلز پرکننده بر خواص مکانيکي جوش هاي غيرمشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازي UNS 32750 به فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 304L

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير ترکيب فلز پرکننده بر خواص مکانيکي جوش هاي غيرمشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازي UNS 32750 به فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 304L :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این تحقیق، تاثیر ترکیب فلز پرکننده بر خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی UNS 32750 به فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304L مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور روش جوشکاری قوسی تنگستن – گاز و دو نوع فلز پرکننده ER25104L و ER309LMo استفاده شد. برای بدست آوردن ساختار مطلوب و خواص مکانیکی عالی در اتصال مذکور، حرارت ورودی و عملیات حرارتی پس گرم، ازجمله پارامترهای موثر و قابل کنترل است. خواص مکانیکی شامل خمش، استحکام کششی، مقاومت در برابر ضربه، سختی و نیز شکست نگاری نمونه ها بررسی شد. در آزمایش کشش تمامی نمونه ها از منطقه HAZ فلز پایه فولاد زنگ نزن آستنیتی 304L و به صورت نرم دچار شکست شدند. بیشترین مقدار انرژی شکست مربوط به فلز جوش 25104L بود، نمونه جوش شده با فلز پرکننده 25104L بیشترین انعطاف پذیری را از خود نشان داد. بیشترین و کمترین مقادیر سختی به ترتیب مربوط به فلز جوش 25104L و فولاد زنگ نزن آستنیتی309LMo بود. در نهایت، میتوان نتیجه گرفت که برای اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی UNS32750 به فولاد زنگ نزن آستنیتی304L، ماده ی پرکننده ی 25104L ویژگیهای بهینه ای را ارائه میدهد.

لینک کمکی