فایل رایگان بررسي تاثير سرعت پيشروي ابزار بر ريزساختار و خواص مکانيکي کامپوزيت نانوساختار Al/B4C جوشکاري شده به روش اصطکاکي اغتشاشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير سرعت پيشروي ابزار بر ريزساختار و خواص مکانيکي کامپوزيت نانوساختار Al/B4C جوشکاري شده به روش اصطکاکي اغتشاشي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این تحقیق، جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی کامپوزیت نانوساختار زمینه آلومینیمی تقویت شده با ذرات BAC مورد بررسی قرار گرفت. کامپوزیت مورد نظر به روش نورد تجمعی (ARB) و پس از 10 سیکل تولید شد. سپس نمونه های کامپوزیتی با استفاده از روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و با سرعت چرخش ابزار rpm 710 و سرعت های پیشروی 100 و mm / min 200 به یکدیگر متصل شدند. به منظور ارزیابی ریزساختار جوش از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد. تست کشش عرضی اتصالات نیز جهت ارزیابی خواص مکانیکی نمونه ها انجام شد. نتایج نشان داد که اتصالات ایجاد شده با سرعت پیشروی mm / min 100 ، دارای استحکام کمتر و انعطاف پذیری بیشتری هستند. در واقع، اگرچه در منطقه اغتشاش اتصال حاصل از جوشکاری با سرعت mm / min 100، ذرات تقویت کننده دارای اندازه متوسط کوچکتر و توزیع همگن تری در زمینه آلومینیمی بودند، اما به دلیل حساسیت بالای ریزساختار زمینه به نوسانات دمایی، حرارت اصطکاکی ناشی از چرخش ابزار باعث رشد دانه در منطقه اغتشاش شده و اثر مثبت ذرات تقویت کننده را کاهش داده است.

لینک کمکی