فایل رایگان بررسي خواص مکانيکي اتصال غيرهم جنس ورق هاي مسي و آلومينيمي به شدت تغيير شکل يافته به روش جوشکاري اصطکاکي-اغتشاشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي خواص مکانيکي اتصال غيرهم جنس ورق هاي مسي و آلومينيمي به شدت تغيير شکل يافته به روش جوشکاري اصطکاکي-اغتشاشي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

تاکنون تحقیقات متعددی روی جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی ورق های غیر هم جنس مس و آلومینیم صورت گرفته است. یکی از روش های بهبود استحکام مواد بدون تغییر در شکل ظاهری آنها، فرآیند تغییر شکل پلاستیک شدید است و این فرآیند موجب ایجاد ساختار نانومتری در فلزات می شود. لذا در این طرح جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی ورق مس خالص به آلومینیم 1050 تغییر شکل پلاستیک شدید یافته، بررسی گردید. از روش پرسکاری در قالب شیاردار محدود شده برای اعمال تغییر شکل استفاده شد. روش کار به این صورت بود که ورق های آلومینیمی و مسی تحت تغییر شکل پلاستیک شدید (کرنش موثر (2/32 قرار گرفتند. سپس نمونه ها با سرعت های انتقالی و دورانی متفاوت، تحت جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی قرار گرفته تا بهینهترین پارامتر (سرعت دورانی 1200 rpmو سرعت خطی(63 mm/min بدست آید. پس از اتصال، خواص مکانیکی و ریز ساختار اتصال مورد ارزیابی قرار گرفت. دو ترکیب بین فلزی Al2Cu و Al4Cu9 در دکمه جوش دیده شد. نتایج حاصله نشان از آن دارند که تغییر شکل پلاستیک شدید، استحکام جوش را تا %15 نسبت به نمونه آنیل شده، افزایش میدهد. همچنین نتایج ریزسختی نشان داد که سختی دکمه جوش نمونه تغییر شکل شدید یافته، بالاتر از نمونه آنیل میباشد.

لینک کمکی