فایل رایگان ارتقای کیفی محله با تاکید بر رویکرد پیاده محوری ( نمونه موردی محله بجنورد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارتقای کیفی محله با تاکید بر رویکرد پیاده محوری ( نمونه موردی محله بجنورد) :

پایان نامه حاضر مرتبط با رشته شهرسازی و برنامه ریزیشهر و طراحی شهری است . روش تحقیق میدانی و مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیل سوات بوده که در نهایت راهبردها و سیاست ها با تاکید بر رویکرد پیاده محوری ارایهه شده و در نهایت پیاده راه و فضای جمعی پیاده توسط نرم افزار اتوکد به صورت دو بعدی طراحی شده .

لینک کمکی