فایل رایگان جزوه برنامه ریزی شهری مبانی و ایران رشته جغرافیا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جزوه برنامه ریزی شهری مبانی و ایران رشته جغرافیا :

توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد

درفروشگاه دانشجویی بهار می توانید با قیمت مناسب بهترین مطالب منابع دروس دانشجویی تمام رشته ها و مطالب روانشناسی و... را دانلود کنید و مورد استفاده قرار دهید.خرید فایلهای كمیاب و دانشگاهی ارائه مقالات و تحقیقات ارزشمندامكان پرداخت آنلاین و دانلود فایل ارائه می شود

دانلود جزوه برنامه ریزی شهری مبانی و ایران رشته جغرافیا


فصل اول: الگویی از یک فرآیند کلی برنامه ریزی
از بررسی منابع علمی موجود نتیجه می‌گیریم كه هیچ الگوی تعمیم یافته كلی از برنامه‌ریزی وجود ندارد كه بتوان به آسانی آن را برای هدف‌های خود بكار گرفت. مراحل فرآیند برنامه‌ریزی را می‌توان به صورت زیر تشخیص داد:
1-شناخت اولیه و تعریف مسائل: نظارت بر در نظر داشتن مشكلات مربوط و تجزیه و تحلیل آنها، مقایسه شرایط موجود و شرایط پیش بینی شده برای شناخت مشكلاتی كه نیازمند رسیدگی هستند.
2-تصمیم گیری به اجرا و تعریف وظیفه برنامه‌ریزی: تصمیم به بررسی مشكلات و تعیین راههای مختلف عمل، منظور از وظیفه برنامه‌ریزی، تنظیم هدف‌های كلی برای طرح، تنظیم روش برای طراحی و ارزشیابی طرح‌های پیشنهادی مختلف.
3-گردآوری یافته‌ها، تجزیه و تحلیل و پیش بینی: گرد آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به مشكلات برنامه‌ریزی، پیش بینی چارچوب تغییرات توسعه‌های شهری و منطقه‌ای، تعیین موانع، تعیین هدف‌های خاص برای طرح.
4-تعیین بازدارنده و هدف‌های خاص: تعیین موانع، تعیین هدف‌های خاص برای طرح.
5-تنظیم معیارهای عملی برای طرح: تنظیم اندازه‌هایی برای هدف‌های خاص –گرد آوری شواهدی در بازه اهمیت نسبی دسترسی به هدف‌های خاص
6-طرح برنامه :گزینش روش یك یا چند طراحی، استفاده از معیارهای طراحی برای تهیه طرح‌های پیشنهادی
7-تست طرح پیشنهادی: تست هماهنگی درونی، برآورد آزادی عمل با توجه به محدودیت‌ها.
8-ارزیابی طرح: اندازه گیری سطوح دسترسی به هدف‌های خاص، ارزیابی شواهد فراهم شده، ارائه یافته‌ها در چارچوب معقول، ارائه ی سفارش برای تصمیم گیرندگان نهایی
9-تصمیم گیری: همیاری و گفتگو در میان تصمیم گیرندگان، گزینش گروهی طرح ترجیح داده شده
10-اجرای طرح: ایجاد تشكیلات سازمانی، وسیله‌ای برای اجرا، برداشت نخستین گام برای پیشرفت‌های برنامه‌ریزی شده.

فرآیند برنامه‌ریزی چیست؟
فرایند برنامه‌ریزی، آن دسته فعالیتهایی است كه قصد روشن كردن درك ما از ماهیت یك مسئله، را ه حل‌های احتمالی موجود و شایستگی نسبی این راه حل‌ها را دارد. اختلاف نظرهایی در مورد اجزای تشكیل دهنده ی فرایند ترتیب درست فعالیتها، تبیین محل هدف‌های كلی در فرایند وجود دارد.
تفاوت هدف‌های خاص و اولویتها در برنامه‌ریزی:
هدف‌های خاص برنامه‌ریزی از تجزیه و تحلیل موقعیت‌های برنامه‌ریزی و مسائل خاص شناخته شده سرچشمه می‌گیرند. در حالیكه اولویتها ماهیت انفعالی دارند و بیان دوست داشتن‌ها و دوست نداشتن‌ها هستند.
در راستای برنامه‌ریزی بهتر است با توجه به معیارهای خاصی، افراد را به گروههای همگن تقسیم و هدف‌ها را به طور خاص برای این گروهها تحت عنوان هدف‌های خاص بخشی تعریف كرد. بیان هدف‌ها به صورت هدف‌های خاص بخشی، توجیه مناسبی در مورد بكارگیری یك هدف را به وجود می‌آورد و ارزشیابی هدف‌های خاص بخشی ممكن و معنی دار خواهد بود.

مجموعه تست برنامه ریزی شهری

1-نخستین كسی كه مفاهیم جامعه شناختی را در برنامه ریز ی شهری معرفی كرد چه كسی بود؟

1) لوكوربوزیه 2) هنری رایت 3) پاتریك گدس 4) گریفیت تیلور

2-طرح دست گشوده (FINGER PLAN)در كجا اجرا شد؟

1) سوئد 2) كانادا 3) آلمان 4) دانمارك

3-كدام یك از دانشمندان و شهر سازان برای اولین بارتطابق شهر مدرن را با احتیاجات ساكنین آن ضروری می‌دانست؟

1) كامیلوزیست 2) اتو واگنر 3) ابنزر هاورد 4) كلرنس اشتاین

4-طرح شهر گسترده یا شطرنجی متاثر از افكار دانشمندان كدام كشور است؟

1) امریكا 2) انگلیس 3) اسپانیا 4) فرانسه

5-شهر جدید شاندیگار یا چندیگر توسط كدامیك از صاحبنظران زیر طراحی شد؟

1) گدس 2) ابنزر هاورد 3) لوكوربوزیه 4) لوئیز مامفورد

6-پدر شهرهای متراكم و ساختمان‌های بلند كیست؟

1) اشتاین 2) لوكوربوزیه 3) تونی گارینه 4) فرانك لویدرایت

پاسخ مجموعه تست های برنامه ریزی شهری

1- گزینه (3) صحیح است.

2 - گزینه (4) صحیح است.

3 - گزینه (2) صحیح است.

4 - گزینه (1) صحیح است.

5 - گزینه (3) صحیح است.

6 - گزینه (2) صحیح است.

برای خرید دیگر منابع رشته ها به فروشگاه فایل پدیده لینک پایین مراجعه نمایید.

http://yourpadideh.forushgahfile.com

http://stufile.ir/profile439

http://stufile.ir/ref=439


لینک کمکی