فایل رایگان جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاس :

توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد

درفروشگاه دانشجویی بهار می توانید با قیمت مناسب بهترین مطالب منابع دروس دانشجویی تمام رشته ها و مطالب روانشناسی و... را دانلود کنید و مورد استفاده قرار دهید.خرید فایلهای كمیاب و دانشگاهی ارائه مقالات و تحقیقات ارزشمندامكان پرداخت آنلاین و دانلود فایل ارائه می شود

دانلود جزوه جغرافیای طبیعی رشته جغرافیا

فصل اول: ژئومورفولوژی ساختمانی
ساختمان زمین شناسی
هدف از این علم مطالعه اجزای اصلی تشكیل دهنده ناهمواریهاست. با اندكی دقت متوجه می‌شویم كه كلیه ناهمواریها از پیوستگی سطوح كم و بیش وسیعی تشكیل شده اند كه اصطلاحاً دامنه نامیده میشود. ویژگی مهم این عارضه در درجه اول شیب آن است، زاویه‌ای كه سطح دانه با سطح افق در هر محل تشكیل می‌دهد. به دو شكل كاو (مقعر) و كوژ (محدب) دیده میشود. بین دو حد نهایی به طور قراردادی كمتر از 10 درجه شیب كم، از 10 درصد تا 35-30 درجه را شیب متوسط بیش از آن را شیب تند می‌نامند – ناهمواریهای وسیع‌تر و بزرگتری وجود دارد كه از عوارض شاده یا اغلب پیچیده و برآمده‌ای تشكیل شده اند و كوهستان یا فلات یا دشت و... نامگذاری شده اند.
پیكر شناسی ساختمانی:
چنانچه ناهمواریهای روی زمین را در رابطه با ساختمان زمین شناسی مطالعه كنیم و اشكال ساختمانی را طبقه بندی و تعریف نمائیم با پیكر شناسی ساختمانی سر و كار خواهیم داشت. اگر شكل ناهمواری را با داده‌های زمین شناسی مقابله نمائیم عناصر توجیهی را به سادگی خواهیم شناخت. زیرا شكل ساختمانی نشان دهنده مقاومت سنگها در برابر فرسایش است بدین صورت مقاوم‌ترین سنگها، اسكلت اصلی ناهمواری را تشكیل می‌دهند.
ساختمان زمین شناسی:
شناسایی ساختمان زمین هم بر پایه سنگ شناسی و هم بر اساس زمین ساخت استوار است. لذا قسمت اول شامل سنگها و پیدایش آنها و قسمت دوم نظم و ترتیب سنگها را بعد از تشكیل یعنی ساختمان زمین را نشان میدهد.
داده‌های سنگ شناسی:
كانی‌های تشكیل دهنده پوسته زمین را سنگ می‌نامند اصولاً زمین شناسان سنگها را بر اساس منشاء پیدایش به دسته تقسیم میكنند. 1- سنگهای آذرین یا درونی 2- سنگهای رسوبی 3- سنگهای دگرگون.
سنگهای آذرین یا درونی:
این سنگها از سخت شدن مواد مذاب حاصل میشوند لذا به نام سنگهای درونی خوانده میشوند. چنانچه این سنگها بتوانند از طریق منافذ یا شكافهایی در سطح زمین ظاهر شوند سنگهای آتش فشانی نام دارند. اما اگر این گدازه‌ها بعد از ورود به داخل پوسته جامد نتوانند به خارج راه یابند به سنگهای درونی یا نفوذی مشهورند چون هر دو گروه حاصل مواد مذاب یا ماگما میباشند. سنگهای ماگمایی نیز نامیده میشوند، محل انجماد این سنگها در هر عمقی دارای ویژگی‌های مخصوص به خود می‌باشند كه اصطلاحاًآن را شكل ژیزمان آن سنگ می گویند.


مجموعه تست
13)‌هر قدر بافت كانی‌ها........... باشد در مقابل فرایندهای هوازدگی........ هستند.
1)‌ ریز دانه‌تر و همگن‌تر – مقاومتر 2)‌ریز دانه‌تر و ناهمگن‌تر – نامقاومتر
3)‌درشت دانه‌تر و ناهمگن‌تر – مقاومتر 4)‌درشت دانه و همگن‌تر – مقاومتر
14)‌كدام عارضه در نتیجه تخریب و كاوش یخچال پدید می‌آید؟
1)‌اوزار 2)‌سیرك 3)‌ساندور 4)‌كام
15)‌كدامیك از اشكال در اثر عمل فرسایش و كاوش بادی پدید می‌آید؟
1)‌برخان و سیف 2)‌بنكا و غورد
3)‌پیكان ماسه‌ای و هرم ماسه‌ای 4)‌كلوت و رگ
16)‌چینه بندی متقاطع بطور معمول در كدام یك از محیط‌های رسوبگذاری شكل می‌گیرند؟
1) ماسه‌های بادی 2)‌پادگانه‌های رودخانه‌ای
3) حوضه‌های رسوبی دریاچه‌ای 4) مخروطه افكنها و دلتاهای ساحلی
17)‌در بحث حركات دامنه‌ای عوامل اصلی كنترل كننده ریزش كدامند؟
1) اصطكاك وزن حجمی و شیب 2)‌ میزان شیب دامنه و درجه همواری
3)‌ یخبندان، ارتفاع دامنه و میزان شیب 4) ‌اندازه مواد، شرایط اقلیمی و شكل دانه‌ها
18)‌علت اصلی اختلاف عمق و عرض دره‌ها در بالا رود و پایین رود چیست؟
1)‌ ضریب جریان 2) ‌شیب بستر 3) ‌سرعت جریان 4) ‌حجم رواناب

برای خرید دیگر منابع رشته ها به فروشگاه فایل پدیده لینک پایین مراجعه نمایید.

http://yourpadideh.forushgahfile.com

http://stufile.ir/profile439لینک کمکی