فایل رایگان گزارش کارآموزی رشته برق - گزارش كارآموزی شركت هپكو اراك

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گزارش کارآموزی رشته برق - گزارش كارآموزی شركت هپكو اراك :

فایل رایگان گزارش کارآموزی رشته برق - گزارش كارآموزی شركت هپكو اراك
فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی با مكان كارآموزی

تاریخچه شركت هپكو و روند تكاملی آن;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;2

امكانات موجود در شركت هپكو ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..4

كارگاه عملیات اولیه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.10

لیست محصولات;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;13

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته عملی كارآموز

نحوه عملكرد تعمیرات ماشینكاری خدمات فنی;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.15

ایرواستاتیك وهیدرواستاتیك;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..17

فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج

PLC ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;20

سیستم كنترل لاجیك قابل برنامه ریزی PLC ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;25

مقایسه PLC با یك كامپیوتر معمولی ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..38

فصل چهارم : دستگاههای CNC

دستگاههای CNC ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...41

ملاحظات اقتصادی;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;44


لینک کمکی