فایل رایگان پاورپوینت-اصول و روش تحقیق پیشرفته- در 285 اسلاید-powerpoin-ppt

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت-اصول و روش تحقیق پیشرفته- در 285 اسلاید-powerpoin-ppt :

اصول و روش تحقیق پیشرفته

nتحقیق نوعی فضولی كردن است.

nتحقیق را می توان به راههای گوناگونی انجام داد.

nتحقیق ممكن است وارد رویاهای شما شود.

nتحقیق ممكن است شمارا به راههای دور از انتظار هدایت كند.

nدرتحقیق از همان مهارت روزمره محقق استفاده می شود.

nهمبستگی: تحلیل رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق:

n مطالعه همبستگی دو متغیری

nتحلیل رگرسیون با هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل

nتحلیل ماتریس همبستگی با هدف بررسی مجموعه ای از همبستگیهای دو متغیری در جدولی بنام ماتریس.

nپیمایشی برای مطالعه ماهیت یا ویژگیهای اشیاء، امور و پدیده ها، شرایط و روابط موجود میان آنها ویا چگونگی وضعیت موجود و همچنین سنجش آراء و افكار.


لینک کمکی