فایل رایگان تحقیق بررسی علل تشكیل شهرهای جدید در جهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق بررسی علل تشكیل شهرهای جدید در جهان :


تعداد صفحات 36

فایل رایگان تحقیق بررسی علل تشكیل شهرهای جدید در جهان
فهرست

عنوان

صفحه

چكیده

1

مقدمه

2

بیان موضوع

2

چند تعریف برای شهرهای جدید

4

سابقه احداث شهرهای جدید

4

عوامل لزوم احداث شهرهای جدید

6

گونه شناسی و طبقه بندی شهرهای جدید

7

شهرهای جدید مستقل

7

شهرهای جدید اقماری

8

شهرهای جدید پیوسته

9

نتایج حاصل از تجارب فوق

9

خلاصه

10

11

شهرهای موازی

11

واحد توسعه

11

شهرهای جدید مهاجرنشین

11

شهرهای جدید سرریز پذیر

12

پایتختهای جدید

12

شهرهای جدید صنعتی

13

سابقه ایجاد شهرهای جدید در ایران

15

الف) دوره اول: در فاصله دو جنگ جهانی

15

ب) دوره دوم: پس از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه 1340

15

ج) دوره سوم: از نیمه دوم دهه 1340 تا پیروزی انقلاب اسلامی (1357)

16

د) دوره چهارم: سالهای پس از انقلاب اسلامی (1357 تا كنون)

17

دلایل ایجاد شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی

17

بررسی مسائل مربوط به شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی

18

اهداف عمده شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی

19

نتیجه گیری

20

منابع

22


لینک کمکی