فایل رایگان بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با ویژگی های شخصیتی و احساس تنهایی در بین جوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با ویژگی های شخصیتی و احساس تنهایی در بین جوانان :


فایل رایگان بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با ویژگی های شخصیتی و احساس تنهایی در بین جوانان (فرمت ورد word و با قابلیت ویرایش) تعداد صفحات76

در سپیده دم هزاره ی سوم شاهد تحولات شگرف فن آوری و تاثیرات فرهنگی اجتماعی و حرفه ای ناشی از آن هستیم .

انقلاب الکترونیک، انفجار اطلاعاتی و انقلاب رایانه ای تفاوت های کمی و کیفی بسیاری در جهان نسبت به دو دهه ی پیش با خود به همراه آورده است . اینترنت قبل از آن که در دسترس عموم قرار گیرد (قبل از سال 1990) بیشتر به عنوان وسیله ای برای مکاتبات محرمانه برای دستیابی به روابط مطرح بود . سپس به صورت وسیعی رشد کرد و تبدیل به وسیله ای ضروری در زندگی ما گردید . رشد جمعیت استفاده کننده از اینترنت ادامه دارد و ممکن است برای کاربران و جامعه بحرانی باشد (یانگ،1998 به نقل ازشقایق و همکاران،1388).

ایوان گلدبرگ ، روانپزشکی از دانشگاه کلمبیا اولین بار اختلال اعتیاد به اینترنت را در جولای 1995 مطرح کرد . واژه ی اعتیاد به اینترنت را ابداع و معیارهای تشخیصی آن را ثبت کرد . چنان چه تا این جا ذکر شد توجه بحث به سمت یک رفتار غیر انطباقی معطوف گشته است، رفتاری که در ادبیات روان شناسی وابستگی و در ادبیات حقوقی اعتیاد نام دارد (گونزالس ،2008 به نقل از شقایق و همکاران 1388).

شخصیت از واژه یونانی پرسونا به معنی نقابی که هنر پیشه ها در اجرای نقش به چهره ی خود می زنند گرفته شده است.(شولتز،1387،ص41) و می توان آن را الگوی اختصاصی و متمایز تفکر، هیجان و رفتار دانست که اسلوب شخصی تعامل با محیط فیزیکی و اجتماعی هر شخص را رقم می زند.(اتکینسون و همکاران ،1385،ص22). البته تعاریف بسیاری از شخصیت شده است که می توان به طور کلی آنها را به 4 گروه تقسیم کرد.

تعاریفی که روی فردیت و یگانگی افراد تاکید می کنند. در این تعاریف شخصیت شامل خصوصیاتی است که افراد از یکدیگر متمایز می کند. تعاریفی که بر ساختارها و سازه های درونی و فرضی تاکید می ورزند، در این گونه تعاریف، رفتار های آشکار، بخش کمی از تعریف را تشکیل می دهد. در این مفهوم شخصیت شامل انتزاع هایی است که از رفتار آشکار و مشاهدات رفتاری اخذ شده است.تعاریفی که روی تاریخچه زندگی و مراحل رشد تاکید دارند. که در این دیدگاه شخصیت حاصل رویدادهای درونی و بیرونی است. رویدادهای درونی شامل آمادگی های ژنتیکی و بیولوژیکی است و رویدادهای بیرونی، تجربیات اجتماعی و رویدادهای محیطی را در بر می گیرد. در نهایت در تعاریفی که بر الگوهای رفتار تاکید می کنند فرض می شود که شخصیت به طور نسبی در طی زمان ثابت مانده است و تداوم پیدا می کند.این ثبات در الگوهای رفتاری از مکانی به مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر ثابت باقی می ماند.(آتش روز و همکاران،1387،صص377-376). یکی دیگر از نظریه های شخصیت که سعی در توجیه منش و خوی افراد با تمایلات و گرایش های آنان دارد دیدگاه گرایشی است، این دیدگاه معتقد است، گرایش ها خصوصیاتی هستند که افراد با خود حفظ می کنند، به خود آنان تعلق دارد، و جزیی از آنها هستند. سه رویکرد منشعب شده از دیدگاه گرایشی شامل: رویکرد تیپ و خصیصه (صفت) ، رویکرد نیازها و انگیزه ها،رویکرد زیست شناسی و خلق و خو می باشد.(کارور و شی یر، 1377،ص 69).آلپورت[(1998) معتقد بود صفات واحد های اصلی شخصیت اند. صفات واقعیت دارند


لینک کمکی