فایل رایگان جزوه آمار و احتمال 1 دکتر عادل آذر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) rar ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 100

فایل رایگان جزوه آمار و احتمال 1 دکتر عادل آذر

این جزوه بر مبنای کتاب آمار 1 دکتر عادل آذر تدوین شده است وموارد مطروحه در آن شامل: جامعه آماری،جداول توزیع، پارامترهای توزیع (معیارهای مرکزی و پراکندگی)، نمودارهای آماری،بررسی انواع توزیع های احتمال،چگالی احتمال، امید ریاضی، توزیع توامان، مبحث احتمال و قضایای مرتبط با آن، فواصل اطمینان، برآوردها، تقریب توزیع نرمال و... است.


لینک کمکی