فایل رایگان کامل ماشین های CNC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کامل ماشین های CNC :


فصل اول:معرفی
-1-1آشنایی با کنترل عددی کامپیوتری (CNC)
-2-1مقایسه ماشین های ابزار دستی و CNC
– 3-1عوامل موثر در انتخاب ماشین ابزار CNC
-1-3-1پیچیدگی قطعه کار
-2-3-1دقت و تولرانس ابعادی
-3-3-1تیراژ بالا یا حجم زیاد عملیات ماشینکاری
– 4-1مزایا و معایب ماشین های CNC
-1-4-1مزایای ماشین های CNC
-2-4-1معایب ماشین های CNC
– 5-1موارد کاربرد ماشین های CNC
-1-5-1ساخت قطعات ساده تا پیچیده با تیراژ بالا
-2-5-1قطعات بسیار پیچیده با حجم عملیات زیاد
-3-5-1ماشینکاری قطعات دارای تیراژ بسیاربالا
-6-1تقسیم بندی ماشین های ابزار
-1-6-1ماشین هایی که بدون ایجاد براده، مواد را از قطعه کار جدا می کنند
-2-6-1تقسیم بندی ماشین های ابزار با ابزارهای دقیق (از نظر هندسی)
-3-6-1ویژگی های ماشین های تراش CNC
-4-6-1ویژگی های ماشین های فرز
-5-6-1تقسیم بندی ماشین های سنگزنی
-7-1وظایف قابل برنامه ریزی در ماشین های تراش CNC
-1-7-1روشن/ خاموش کردن موتور اسپیندل
-2-7-1تعیین جهت دوران اسپیندل
-3-7-1تعیین سرعت دوران اسپیندل
-4-7-1تعویض ابزار
5-7-1تعیین موقعیت ابزار روی دو محور در نقاط معین دقیق
-6-7-1تعیین مسیر حرکت ابزار
-8-1وظایف قابل برنامه ریزی در ماشین های فرز CNC
1-8-1- روشن / خاموش کردن موتور اسپیندل
-2-8-1تعیین جهت دوران اسپیندل
-3-8-1تعیین سرعت دوران اسپیندل
-4-8-1تعویض ابزار
-5-8-1تعیین موقعیت ابزار روی سه محور در نقاط معین
-6-8-1تعیین مسیر حرکت ابزار
-7-8-1میز یا هد گردان و موارد کاربرد آن
-9-1معرفی اجزای سیستم کنترل موقعیت محورها
-1-9-1سطح راهنما
-2-9-1پیچ ساچمه ای (Ball Screw)
-3-9-1موتورهای محرک محورها
-4-9-1تاکومتر
-5-9-1انکودر (Encoder)
-6-9-1مقایسه انکودرهای خطی و دورانی
-10-1سیستم های کنترل موقعیت محورها
-1-10-1سیستم کنترل مدار باز (Open Loop)
-2-10-1سیستم کنترل مدار بسته (Close Loop)
-11-1تاریخچه ابداع کنترل عددی
-12-1مراحل مختلف پردازش اطلاعات در فناوری CNC
-1-12-1تدوین تکنولوژی تولید
-2-12-1برنامه نویسی
-13-1نگاهی به نرم افزار های CAD / CAM
CAD/ CAM-1-13-1 چیست؟
-2-13-1موارد کاربرد نرم افزار CAD / CAM
-3-13-1مزایا و معایب نرم افزارهای CAD/CAM
-4-13-1روش کار با نرم افزارهای CAD/CAM
-5-13-1انواع نرم افزارهای CAD/CAM
-6-13-1برنامه های G کد ایجاد شده چگونه به حافظه ماشین CNC منتقل خواهند
شد؟
-7-13-1هنگام انتخاب نرم افزار CAD/ CAM به چه مسائلی باید توجه داشت؟
-8-13-1با توجه به وجود نرم افزارهای قدرتمند CAD/CAM، آیا باز هم وجود برنامه
نویس CNC ضروری است؟

فصل دوم: مبانی برنامه نویسی ماشینهای کنترل عددی
-1-2سیستم مختصات
-2-2محورهای کنترل
-1-2-2محورهای اصلی
-2-2-2محورهای کمکی
-3-2-2محورهای چرخشی
-3-2نحوه تعیین محورهای مختصات
-4-2انواع کنترل در ماشین های CNC
-1-4-2کنترل نقطه به نقطه یا مکانی
-2-4-2کنترل تراش مستقیم
-3-4-2کنترل پیوسته
-1-3-4-2کنترل پیوسته دو و نیم محور
-2-3-4-2کنترل پیوسته سه محور
-3-3-4-2کنترل پیوسته 4و 5 محور
-4-3-4-2ماشین های CNC با محورهای بیشتر
-5-2انواع ماشین های CNC
-1-5-2ماشین های مته CNC
-2-5-2ماشین های تراش CNC
-3-5-2ماشین های فرز CNC
-4-5-2ماشین های لوله خم کنی CNC
-5-5-2ماشین های پرس نیبلر (پانچ) CNC
-6-5-2ماشین های سنگ زنی CNC
-7-5-2ماشین های اسپارک CNC
-8-5-2ماشین های برش با آب CNC
-9-5-2ماشین های اشعه الکترون CNC
-10-5-2ماشین های اندازه گیری سه بعدی CNC
-6-2نقاط صفر و مرجع
-1-6-2نقطه صفر ماشین (M)
-2-6-2نقطه صفر قطعه کار (W)
-3-6-2نقطه صفر ابزارگیر (E)
-4-6-2نقطه مرجع (R)
-5-6-2نقطه تعویض ابزار (N)

فصل سوم:برنامه نویسی ماشین های فرز CNC
-1-3برنامه نویسی ماشینهای CNC
-2-3برنامه نویسی معمولی (MوGکدی )
-3-3ساختار کلی برنامه ماشینهای فرز CNC
-1-3-3اطلاعات هندسی
-2-3-3اطلاعات فنی
-4-3تعریف کلمه ، جمله و برنامه
-5-3تشریح M کدها
-1-5-3توقف برنامه (M00)
-2-5-3توقف اختیاری برنامه (M01)
-3-5-3پایان برنامه (M02)
-4-5-3روشن نمودن اسپیندل در جهت موافق عقربه های ساعت (M03)
-5-5-3روشن نمودن اسپیندل در جهت مخالف عقربه های ساعت (M04)
-6-5-3خاموش نمودن اسپیندل (M05)
-7-5-3تعویض ابزار (M06)
-8-5-3روشن کردن آب صابون (M08)
-9-5-3پایان برنامه (M30)
-10-5-3فراخوانی زیر برنامه (M98)
-6-3تشریح G کدها
-1-6-3کدهای پایدار
-2-6-3کدهای ناپایدار
-3-6-3گروه بندی کدها
-7-3کدهای مورد نیاز در شروع هر برنامه
-1-7-3انتخاب واحد اندازه گیری
-2-7-3انتخاب نوع برنامه نویسی
-3-7-3انتخاب صفحه مختصات
-4-7-3تعیین نقطه صفر قطعه کار
-5-7-3تعیین سرعت دوران اسپیندل “S”
-6-7-3تعیین سرعت پیشروی “F”
-8-3حرکت های اصلی
-1-8-3حرکت سریع خطی بدون براده برداری G00
-2-8-3حرکت میان یابی خطی همراه با کنترل سرعت پیشروی G01
-3-8-3حرکت میان یابی دایره ای (G03 , G02)
-1-3-8-3معرفی شعاع قوس (R)
-2-3-8-3معرفی مرکز قوس (I, J , K)
-4-8-3حرکت مارپیچی
-9-3زمان مکث G04
-10-3برگشت ابزار به نقطه مرجع G28
-11-3برگشت ابزار از نقطه مرجع به نقطه قبلی G29
-12-3جبران شعاع ابزار
-1-12-3کدهای تصحیح کننده شعاع ابزار (G42 و G41)
-13-3حافظه اطلاعات ابزار
-14-3آفست طول ابزارها (TLO)
-1-14-3اندازه گیری تفاوت طول ابزار توسط دستگاهها پیش تنظیم
-2-14-3اندازه گیری تفاوت طول ابزارها بر روی ماشین
-3-14-3کدهای جبران تفاوت طول ابزار ها (G44 و G43)
-15-3سیکل ها
-1-15-3سیکل های فرز کاری
-1-1-15-3سیکل سوراخ کاری G81
-2-1-15-3سیکل سوراخ کاری G82
-3-1-15-3سیکل سوراخ کاری عمیق G83
-4-1-15-3سیکل بورینگ کاری و برقوزنی G85
-5-1-15-3سیکل بورینگ کاری G86

فصل چهارم:اپراتوری
(MMC) Man – Machine Communication-1-4
-2-4تشریح اجزای تشکیل دهنده تابلوی اپراتوری
-1-2-4بخش نمایش اطلاعات (Display)
-2-2-4تشریح عملکرد کلیدهای حاشیه صفحه نمایش
-3-2-4صفحه کلید برنامه نویسی در تابلوی اپراتوری OP032
-4-2-4تابلوی کنترل ماشین (Machine Control Panel)
-3-4محیط های کاری (Working Areas)
-1-3-4انتخاب محیط کاری
-2-3-4محیط کاری ماشین
-1-2-3-4وضعیت های قابل اجرا در محیط کاری ماشین عبارتند از:
-2-2-3-4نکاتی در مورد حرکت محورها در وضعیت Jog
-3-2-3-4روش استفاده از وضعیت Repos
-4-2-3-4حالت های قابل انتخاب در وضعیت AUTO
-5-2-3-4روش کار برای جستو جوی بلوک (Block Search) و ادامه اجرا
-3-3-4محیط کاری پارامترها (Parameters)
-1-3-3-4نگاهی به اطلاعات فایل رایگان کامل ماشین های CNC
فهرست ابزارهای انباره (Mag. List)
-4-4محیط کاری برنامه نویسی (Program)
-5-4محیط کاری Services
-6-4محیط کاری عیب یابی (Diagnosis)
-7-4محیط کاری راه اندازی (Startup)
-1-7-4منوی افقی
-2-7-4منوی عمودی
-8-7نگاهی به اطلاعات ماشین

فصل پنجم:مثال های اجرایی
-1-5سیکل سوراخکاری G81
-1-1-5فراخواندن سیکل G79
-2-5سوارخکاری چند سوراخ روی یک دایره: سیکل G77
-3-5سیکل فرزکاری شیار G88
-4-5سیکل فرزکاری پاکت دایره شکل G89
-5-5فرزکاری قوس دایره ای
-1-5-5فرزکاری قوس دایره ای تا

------------------------------

کلمات کلیدی : برق - الکترونیک - مخابرات - کنترل - پایان نامه - مقاله -دانلود مقاله word رایگان - دانلود پروژه با فرمت word - مقاله isi -دانلود تحقیق رایگان با فرمت word -دانلود مقاله با فرمت word -تحقیق آماده دانشجویی -دانلود رایگان پروژه های دانشجویی رشته برق -مقاله برق صنعتی -مقالات برق الکترونیک -مقاله برق انگلیسی با ترجمه -مقاله انگلیسی برق با ترجمه رایگان -پایان نامه کارشناسی ارشد -پایان نامه برق -پایان نامه برق الکترونیک -دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک - دانلود پایان نامه کارشناسی برق قدرت word -پایان نامه برق قدرت ارشد -دانلود رایگان پایان نامه ارشد برق قدرت - دانلود رایگان مقاله فارسی -دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رایگان -دانلود رایگان مقاله علمی -دانلود رایگان مقاله از ieee -دانلود رایگان مقاله مهندسی برق قدرت -دانلود رایگان مقالات مهندسی برق الکترونیک -مرجع مقالات برق قدرت -مقاله برق انگلیسی با ترجمه -آموزش برق صنعتی -آموزش برق صنعتی+ pdf


لینک کمکی