فایل رایگان تحقیق اصول و مبانی تربیت بدنی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق اصول و مبانی تربیت بدنی :

دانلود تحقیق اصول و مبانی تربیت بدنی

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 20

فایل رایگان تحقیق اصول و مبانی تربیت بدنی
فهرست محتوا

ضروری ترین پدیده ای كه به معنای كامل باید شناخته شود انسان است وبدون شناسایی صحیح وكامل انسانی دستیابی به اهداف واقعی وضروری وحقیقی تربیت بدنی مقدور نخواهد بود شناخت انسان از دوطریق میسر است
الف)‌ ازطریق انسان (علم )‌
ب)‌ از طریق خالق انسان (وحی)‌
موضوع كار و تربیت انسان است و او از طریق جنبه‌حركتی وبدنی انسان به تربیت او می پرداز پس باید به ویژگی های او و نیازهای مادی و معنوی او،‌اهداف وغایت او آگاهی كافی داشته باشند. انسان به معنای انس یا خو گرفتن می باشد قدیمترین تعریف در مورد انسان به حیوان ناطق كه توسط سیبویه تعریف شده است ( انسان حیوان ناطق است)‌
ابن سینا:‌ انسان با وجود جاندار بودنش سخنگو نیز است. ..


لینک کمکی