فایل رایگان تحقیق اسپانیا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق اسپانیا :

دانلود تحقیق کامل در خصوص اسپانیا

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 52

ویژه ی رشته های گردشگری و توریسم

فایل رایگان تحقیق اسپانیا
فهرست محتوا

پیشگفتار
آخرین امپراطوری نیرومند جهانی اسپانیا در قرن شانزدهم و هفدهم فرمان واگذاری دریاها را به انگلستان داد. و به دنبال آن عدم تأثیر گذاشتن انقلابهای صنعتی و بازرگانی موجب شد كه كشور در نیروی اقتصادی و سیاسی بعد از بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار بگیرد. اسپانیا در جنگهای جهانی اول و دوم بی طرف ماند. اما از زیانهای جنگ داخلی (39-1936) رنج برد. در نیمه دوم قرن بیستم یك نقش برتری جویانه در جوامع بین المللی غربی بازی كرده است. اسپانیا در سال 1986 به EU پیوست...


لینک کمکی