فایل رایگان فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکتها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

دانلود مقاله فایل رایگان فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکتها

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 26

فایل رایگان فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکتها
فهرست محتوا

پیشگفتار

چكیده:
ارابه فایل رایگان فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکتها به سرعت به پیش می‌تازد و جوامع دنیا را دستخوش تغییرات بنیادی می‌كند. فعالیت‌ها، مشاغل، مهارت‌ها، فرهنگ‌ها، نیازها و... همه و همه تحت تاثیر این فناوری قرار گرفته و متحّول شده‌اند. عصر اطلاعات و اتباطات آغاز شده است. بی‌شك كارآفرینی سهم عمده و نقش ویژه‌ای در توسعه این فناوری‌های شرکتها داشته و دارد؛ اگرچه این فناوری‌ها نیز خود بر كارآفرینی تاثیر گذار بوده و به عبارتی كارآفرینی مدرن را بوجود آورده‌اند.
این مقاله به بررسی روابط متقابل كارآفرینی در شرکتها پرداخته و با مثال‌هایی ویژگی‌های كارآفرینی در عصر اطلاعات و ارتباطات را تبیین نموده است. همچنین پیشنهاداتی برای گسترش كارآفرینی اطلاعات در كشور یا بهره‌برداری مناسب از آن نیز، در این مقاله ارائه شده است...

مقدمه
كارآفرینی یك فرایند پویا مشتمل بر فرصت ها ، افراد ، شرایط و ساختارهای سازمانی ، ریسك ها ، نوآوری و منابع می باشد. به عنوان یك فرایند ، كارآفرینی قابل اجرا در تمام انواع و اندازه های سازمانی است.
زمانی كه بافت های كارآفرینی ، سازمان می باشد صحبت از كارآفرینی سازمانی است. كه مشتمل بر فعالیت های رسمی و غیر رسمی ایجاد یك كسب و كار در سازمان بدون توجه به اندازه و بزرگی سازمان ، دولتی یا غیر انتفاعی بودن سازمان و یا سازمانی كه حس خلاقیت و نوآوری را از دست داده است ، می باشد. از زمانی كه بسیاری از نویسندگان ادبیات كسب و كار و تجارت ، بر شركت های بزرگ تاُكید نموده اند اصطلاح كارآفرینی شركتی بسیار برجسته شده است.
پینكات پدیده كارآفرینی درون یك سازمان را به عنوان "Intrapreneurship" توصیف می كند. سه اصطلاح كارآفرینی شركتی (Corporate Entrepreneurship) ، كارآفرینی سازمانی (Organizational Entrepreneurship) و Intrapreneurship كه مترادف و هم معنی یكدیگر می باشند هر سه در متون سازمانی بكار برده شده اند.
فرایند كارآفرینی (بدون درنظر گرفتن اینكه توسط اشخاص و یا بوسیله سازمان ها راه اندازی و شروع شود) مشتمل بر فرصت ها و منابع اقتصادی است. فرصت های اقتصادی در طول نوآوری های سازمانی پدید می آیند و كارآفرینان از فرصت ها بهره برداری می كنند و كسب و كارهای جدید را بوجود می آورند و بدین طریق باعث ایجاد تنوع می شوند. این موضوع از سوی Tiessen به عنوان اولین عامل ضروری فرایند كارآفرینی توصیف شده است. دومین عامل مورد توجه منابع هستند. Tiessen فرصت های سازمان ها را بوسیله فشار و نفوذ (كاربرد) منابع توصیف می كند. نهایتاً اینكه ، فرهنگ یك سازمان بر چگونگی ایجاد تنوع و كاربرد منابع تاُثیر می گذارد;
نقش شركتهای كوچك و متوسط در ایجاد اشتغال مولد و تقویت كارآفرینی
1- زیرساخت‌های لازم جهت شكل‌گیری شركتهای كوچك و متوسط
4- شركتهای كوچك و متوسط
5- صنایع كوچك و متوسط
6- امكان توسعه كسب و كارهای كوچك و متوسط تولیدی در قالب بازارهای صنفی _ صنعتی:
نمودار شماره 1: فرآیند شكل‌گیری و رشد شركتهای كوچك و متوسط
نمودار شماره 2: مهمترین علل ضعف در فروش و توسعه حیطه فعالیت در شركتهای كوچك و متوسط
جدول شماره 1- سرفصل‌های كلی سیاستها و اقدامات حمایتی از شركتهای كوچك و متوسط
جمع بندی و نتیجه‌گیری:
پشنهادات
مراجع


لینک کمکی