فایل رایگان مقاله اهمیت و ضرورت بخش كشاورزی و نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

دانلود مقاله اهمیت و ضرورت بخش كشاورزی و نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 40

فایل رایگان مقاله اهمیت و ضرورت بخش كشاورزی و نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری
فهرست محتوا

چكیده

امروزه با افزایش تولید كشاورزی به جهت رفع نیازمندی های رو به رشد جمعیت در حال گسترش ، نگرانی در مورد آینده تامین غذا برای مردم مطرح گردیده است . آلودگی های آب ، خاك ، هوا و فرسایش خاك ، مقاومت آفات به سموم و گسترش كود شیمیایی سبب گردیده تا به جهت حفظ منابع به گذشته و كشت های صنعتی برگردیم . زراعتی كه به هر صورت در عین پایین بودن بازده سلامتی آتی بشر را تضمین می كند . در این جا درصدد هستیم تا با اشاره به شیوه هایی نظیر دام- مرتع ، جنگل زراعی ، مبارزه بیولوژیك و استفاده از گیاهان تراریخته به جهت حفظ شرایط اكولوژیكی زمین گام های مثبتی را برای بهبود وضعیت كره خاكی برداریم .

از طرفی در بخش انتهایی درصدد هستیم تا نقش پایداری كشاورزی را در روستا ها كه بخش مولد جامعه بوده و بالاترین ارتباط را با زراعت دارند مطرح كرده و بررسی نماییم.

مقدمه:

لغت پایدار بر شرایط یكنواخت و با ثبات دلالت دارد. شرایط یكنواخت افق های دور دست را در بر می گیرد. عدم شناخت و اطلاعات كافی و فقدان تفاهم در مورد منابع ، آب و هوای جهان و تنوع آن ، تكنولوژی آینده ، نقش مردم در كشاورزی و رابطه كشاورزی با محیط باعث شده است كه پیش گویی در رابطه با آینده كشاورزی مشكل باشد.

كشاورزی پایدار نوعی كشاورزی است كه در جهت منافع انسان بوده، كارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است. به عبارتی كشاورزی پایدار باید از نظر اكولوژیكی مناسب ، از نظر اقتصادی توجیه پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشد (-كوچكی ، عوض 1382)

رشد بخش كشاورزی به عنوان بستری برای كسب اهداف توسعه در كشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد می شود . در میان اهداف مورد نظر ، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و كاهش فقر، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی بسیار مهم هستند;


لینک کمکی