فایل رایگان تحقیق آماده نمودن گیاهان داوریی قبل از خشک کردن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

دانلود تحقیق آماده نمودن گیاهان داوریی قبل از خشک کردن

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 44

فایل رایگان تحقیق آماده نمودن گیاهان داوریی قبل از خشک کردن
فهرست و شرح مطالب

پس از جمع آوری اندامهای مورد نظر در زمان مناسب، آنها را برای خشک کردن آماده می نمایند. نحوه آماده کردن گیاهان نه تنها سبب تسریع در خشک شدن آنها می شود بلکه در کیفیت خشک شدن نیز تأثیر مثبت دارد. در این رابطه اضافاتی را که مد نظر نمی باشند جدا می سازند و اندامهای اصلی مورد نظر را به قطعات مناسبی تقسیم می نمایند. با رعایت این نکته نه تنها انرژی کمتری برای خشک کردن اندامها مصرف می شود بلکه خشک شدن آنها را تسریع هم می کند .

در صورتی که اقدام به خشک کردن ریشه ها و یا ریزومها شود ( ریزوم سنبل الطیب ، ریش سنبل ختایی ..... )، باید قبل از خشک کردن آنها را کاملاً شست، به طوری که از گل و لای پاک شود. برای این کار بهتر است که اندامهای مذکور در ظروف آبکش مانند متحرّ کی قرار گیرند و سپس با فشار آب شستشو شوند. ضرورتاً پوست ریشه ها را که فاقد مادّه مؤثّره می باشد نیز جدا می سازند ( مثال: ریش گیاه صابونی ) بعد از آن اقدام به قطعه قطعه کردن ریشه ها ( به قطعات مناسب ) می کنند .

در صورتی که ریشه ها ضخیم باشند باید آنها را از ناحی طولی به دو یا چهار قسمت تقسیم نمود ( مثال: ریش شیرین بیان ). چنانچه هدف صرفاً استفاده از برگهای گیاهان دارویی می باشد، به ویژه در مقیاس کم بهتر است به جای خشک کردن گیاه کامل، ابتدا برگهای تازه آنرا از سایر قسمتهای گیاه جدا و مستقلاً خشک نمود تا برگها پس از خشک شدن، بدون اضافات و دارای کیفیت بهتری باشند .

فرایندهای پس از برداشت گیاهان دارویی

مقدمه

وقتی از اندامهای مورد نظر یک گیاه دارویی بیشترین مقدار ممکن مواد مؤثّره استخراج گردد در واقع محصول دلخواه به بهترین وجه بدست آمده است. از اینرو، زمانی باید اقدام به جمع آوری گیاهان دارویی نمود که اندامهای مورد نظر محتوی حدّ اکثر مقدار مادّه مؤثّر باشد. مّواد مؤثّر موجود در پیکر رویشی در مرحله گل زایی از مناسبترین کیفیت برخوردار خواهند شد؛ گلهای حاوی مّواد دارویی هنگامی که کاملاً باز می شوند از بیشترین مقدار مادّ مؤثّره برخوردارند. میوه ها و بذور گیاهان داوریی وقتی کاملاً «رسیده» باشند از مقادیر فراوانی مادّه مؤثّر برخوردار هستند. مواد مؤثّر موجود در اندامهای زیر زمینی گیاهان ( ریشه، ریزوم و......) در اواخر دوره رویشی به حداکثر مقدار می رسد .

اندامهای دارویی مورد نظر (برگها، ساقه های جوان، گلها و ریشه ها و ... ) پس از جمع آوری از مقادیر فراوانی رطوبت برخوردارند. وجود رطوبت، مناسب رشد قارچها و سایر عوامل بیماریزا می باشد. به این دلیل نگهداری اندامهای جمع آوری شده را حتّی برای مدت بسیار کوتاه غیر مقدور می سازد .

این اندامها را طوری باید خشک نمود که بعداً بتوان بخوبی از آنها استفاده کرد . در هر حال چون اندامهای جمع آوری شده را باید گاه برای مدّت نسبتاً طولانی انبار نمود ، و همچنین از آنجایی که واکنشهای بیوشیمیایی مضر و فاسد کننده صرفاً در اندامهای مرطوب انجام می پذیرد ، از اینرو ، خشک کردن اندامها ( به طور صحیح و مناسب) یک فرایند بسیار مهم تلقّی می شود .

پس از جمع آوری اندام ها، تمهیدات لازم روی آنها انجام می گیرد . چون اندامهای جمع آوری شده پس از مدّتی تأخیر به کارخانجات مربوطه منتقل می شوند لذا تمهیدات مذکور تحت عنوان تمهیدات اوّلیه در مکان کاشت گیاهان دارویی خوانده می شود .

از مهمترین و در عین حال رایج ترین تمهیدات مذکور، عملیات خشک کردن اندمهای گیاهی (دارویی) جمع آوری شده است . عملیات مربوط به استخراج اسانس نیز در برنامه های مربوط به استفاده از گیاهان دارویی جایگاه عمده ای دارد .

خشک کردن

دستگاها و روشهای مورد استفاده برای خشک کردن

گیاهان دارویی

روش طبیعی

روش مصنوعی

تأثیر خشک کردن بر گیاهان دارویی

استخراج اسانس ها

2-12- فرایند پس از برداشت

2-12-1- خشک کردن

رطوبت شیمیایی :

رطوبت فیزیکی – شیمیایی :

رطوبت مکانیکی :

شکل 2-12-1-1- منحنی مربوط به خشک شدن گیاه

2-12-1-1- روشهای خشک کردن گیاهان دارویی

2-12-1-1-1- روش طبیعی یا در هوای آزاد[1]

1-3-6 . انواع نرده ها یا طبقات خشک کن

الف – طبقه های روی هم انباشته:

ب- طبقه های پایه دار:

ج- طبقه های معلق:

2-3-6. برپا کردن یا برقرار کردن نرده های خشک کن

3-3-6. چگونگی ساخت نرده ها

4-3-6. استفاده از روکش جهت طبقه های خشک کن

5-3-6. فواصل طبقه های خشک کن

2-12-1-1-2- خشک کردن مصنوعی[2]

خشک کن های دارای جریان هوای خنک

خشک کن های دارای جریان هوای گرم

خشک کن کابینتی

شکل 3-8 ، یک نوع خشک کن کابینتی

2-12-1-2-انواع خشک کن

2-12-1-2-1- خشک کن تسمه ای

2-12-1-2-3- خشک کن خورشیدی پلاستیکی با خاصیت جذب نور[3]

جریان هوای داغ

2-12-1-3- تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر گیاهان

اعمال پس از خشک کردن

2-12-2- نگهداری و انبارداری

2-12-3- استخراج اسانس

2-12-3-1- استخراج به روش تقطیر

4-5- نتیجه گیری نهایی

4-6- پیشنهادات

1-Natureal drying or air drying

4-Artificial drying

5-Plastic – house type solar dryer


لینک کمکی