فایل رایگان بررسی انواع کودهای شیمیایی و طبقه بندی و خواص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی انواع کودهای شیمیایی و طبقه بندی و خواص :

دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع فایل رایگان بررسی انواع کودهای شیمیایی و طبقه بندی و خواص

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 38

فایل رایگان بررسی انواع کودهای شیمیایی و طبقه بندی و خواص
فهرست محتوا

انواع کود شیمیایی
کود های شیمیایی
کود های شیمیایی (fertilizer chemical)
آمیتراز (میتاك )
دلتا مترین ( دسیس )
گروه شیمیایی : پایر تروئید
دیازینون (بازودین – دیاكاپ)
گروه شیمیایی : ارگانو فسفره
فوزالن(زلن )
فن پرو پاترین ( دانیتول )
گروه شیمیایی :پایر تروئید
روغن امولسیون شونده ( ولك )
گروه شیمیایی : هیدروكربن آلیفاتیك
ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی :
پروپارژیت ( امایت )
گروه شیمیایی :ارگانو سولفاتها
ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی :
فلومترین ( بای تیكول )
گروه شیمیایی : پایرتروئید مصنوعی
ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی :
فنتیون ( لبایسید – بایسید )
گروه شیمیایی :ارگانو فسفره
ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی :
ماندگاری در محیط زیست :
بوتاكلر ( ماچتی)
گروه شیمیایی :كلرواستانیلید
ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی :
پادزهر: ‌اتروپین
اندو سولفان (تیودان- فن)
گروه شیمیایی :ارگانوكلره
ماندگاری در محیط زیست:
كودهای بیولوژیك
تاریخچه‌ای در خصوص انواع كودها
اهمیت اقتصادی كودهای شیمیایی
اهمیت تولید كود بیولوژیك به صورت بومی
صرفه‌جویی اقتصادی كاربرد كودهای بیولوژیك
سایر مزایای ناشی از كاربرد كودهای بیولوژیك
روند تحقیقات انجام شده در زمینه تولید كود بیولوژیك ازته
ماده موثر :
احتیاط های لازم :
ماده موثر :
واریته باکتری :
ماده موثره :
حالت فیزیکی:
موارد مصرف :
نحوه تاثیر :
دوام در محیط :
قابلیت اختلاط :
سوپر نیترو پلاس (پودر و مایع قابل حل در آب ) عوامل بیولوژیک:
احتیاط های لازم:


لینک کمکی