فایل رایگان بررسی‌ امكان‌ بیمه‌ كردن‌ محصولات‌ كشاورزی‌

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی‌ امكان‌ بیمه‌ كردن‌ محصولات‌ كشاورزی‌ :

دانلود مقاله با موضوع بررسی‌ امكان‌ بیمه‌ كردن‌ محصولات‌ كشاورزی‌

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 17

فایل رایگان بررسی‌ امكان‌ بیمه‌ كردن‌ محصولات‌ كشاورزی‌
فهرست و شرح مطالب

چكیده‌:

این‌ مقاله‌، ضمن‌ بررسی‌ امكان‌ بیمه‌ كردن‌ محصولات‌ كشاورزی‌، اعم‌ از دیم‌ و آبی‌،همچنین‌ دام‌ و طیور و آبزی‌ پروری‌، در پی‌ نمایان‌ ساختن‌ این‌ نكته‌ است‌ كه‌ بیمه‌ تا چه‌ حدمی‌تواند در تشویق‌ تولیدكنندگان‌ برای‌ سازگاری‌ عملی‌ با رفتارهایی‌ كه‌ می‌تواند محیط‌زیست‌ را بهبود بخشد، مؤثر و سودمند باشد. همچنین‌ در این مقاله‌، نمونه‌هایی‌ از بیمه‌زیست‌ محیطی‌ - كشاورزی‌ و تأثیر آن‌ بر محیط‌ زیست‌ فراهم‌ آمده‌ و به‌ عنوان‌ ساز وكارهای‌ سیاستها و روشهای‌ جایگزین‌، بررسی‌ و واكاوی‌ شده‌ است‌. از سویی‌، وضعیت ‌كنونی‌ بیمه‌ محصولات‌ كشاورزی‌ و بازار بیمه‌ زیست‌ محیطی‌ محصولات‌ غیركشاورزی‌ نیز مورد مطالعه‌ قرار گرفته‌ است‌. از دیگر سو، بر ویژگیهای‌ خطرهای‌بیمه‌پذیر (قابل‌ بیمه‌ كردن‌) همراه‌ با مبانی‌ نظری‌ (تئوری‌) تأمین‌ بیمه‌ نیز تأكید شده‌ است‌. سرانجام‌، ملاحظات‌ عمده‌ای‌ كه‌ باید به‌هنگام‌ اجرای‌ برنامه‌ بیمه‌ محصولات‌ كشاورزی‌ و تأثیر آن‌ بر رفتار زیست‌ محیطی‌ درنظرگرفته‌ شود، به‌ بحث‌ و بررسی‌ گذاشته‌ شده‌ است‌.

كلید واژه‌ها:

محیط‌ زیست‌، بیمه‌ كشاورزی‌، تعهدات‌ و مسئولیتها.

مقدمه‌:

تولیدات‌ كشاورزی‌ به‌ خودی‌ خود محصولات‌ جانبی‌ و ضایعاتی‌ به‌ وجود می‌آوردكه‌ می‌تواند موجب‌ آلودگی‌ و آسیب‌ رسانی‌ محیط‌ زیست‌ پیرامون‌ ما و فضاهای‌دوردست‌تر شود. برای‌ نمونه‌ ازت‌ و فسفر اضافی‌ برآمده‌ از كود دادن‌ بیش‌ از اندازه‌ به‌تولیدات‌ كشاورزی‌، همراه‌ با شیوه‌ یا اجرای‌ نامناسب‌ تغذیه‌ حیوانات‌ باعث‌ پدیدآمدن‌مقادیر فراوانی‌ ضایعات‌ كشاورزی‌ می‌شود.

اداره‌ كردن‌ مزرعه‌ای‌ شخصی‌ یا انفرادی‌، آسیب‌ بسیار اندكی‌ به‌ سامانه‌های‌ آبی‌می‌رساند، ولی‌ تولیدات‌ كشاورزی‌ می‌تواند انبوهی‌ از مقادیر اضافی‌ موادغذایی‌ تولید كندو پیامدهای‌ ناگواری‌ برای‌ محیط‌ زیست‌ به‌ بار آورد. در بسیاری‌ موارد، به‌ كار بستن‌بهترین‌ روش‌ مدیریت‌ می‌تواند در كاهش‌ یا از بین‌ بردن‌ آلودگیهای‌ كشاورزی‌ مؤثر باشد.

بیمه‌ محیط‌ زیست‌ یا بیمه‌ زیست‌ محیطی‌ یكی‌ از روشهایی‌ است‌ كه‌ به‌ سرعت‌ رو به‌رشد و توسعه‌ است‌ و بیرون‌ از قلمرو كشاورزی‌، می‌تواند در كاهش‌ ریسك‌ زیست‌محیطی‌ - كشاورزی‌ نقش‌ مهمی‌ ایفا كند؛ بویژه‌ در مواردی‌ كه‌ دولت‌ قصد داشته‌ باشد،نقش‌ خود را به‌ عنوان‌ تنظیم‌ كننده‌، كاهش‌ دهد. بیمه‌ نامه‌های‌ زیست‌ محیطی‌ - كشاورزی‌،بر موضوعهای‌ كاهش‌ دهنده‌ آلودگی‌، همچون‌: به‌ حداقل‌ رساندن‌ مجموع‌ حد روزانه‌ ذرات‌معلق‌، ازت‌ یا فسفر تمركز یافته‌ است‌ و در همین‌ حال‌، كشاورزان‌ را نیز در برابر ریسكهای‌وابسته‌ به‌ آن‌، با بهره‌گیری‌ از مدیریت‌ كاهش‌ آلودگی‌، حفاظت‌ می‌كند....


لینک کمکی