فایل رایگان تحقیق تحلیل شرایط اقلیمی تولیدات كشاورزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

دانلود تحقیق تحلیل شرایط اقلیمی تولیدات كشاورزی

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 22

فایل رایگان تحقیق تحلیل شرایط اقلیمی تولیدات كشاورزی
فهرست و شرح مطالب

تحلیل شرایط اقلیمی تولیدات كشاورزی
وجود دو رشته كوه البرز و زاگرس كه مناطق مركزی كشور را از سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان جدا نموده همراه با پستی بلندیهای متعدد باعث شده تا تنوع آب و هوائی وسیعی را در كشور ایجاد گردد و کشور شاهد اقلیم‌های مختلفی در سطح پهنه سرزمین باشد. محدودیت تعداد ایستگاه‌های هواشناسی كه به استناد آمار آنها عوامل اقلیمی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند از یك طرف و وجود میكروكلیماهای بسیار متعدد كه عمدتاً در شبكه‌های ایستگاه‌های هواشناسی نمی‌گنجند موجب شده اعلام نظر دقیق و قطعی نسبت به تأثیر عوامل اقلیمی به تولیدات كشاورزی با مشكل و كم‌اطمینانی همراه باشد؛ لیكن در حد یك برآورد متأثر از آمارهای ایستگاه‌های هواشناسی و تجربه سال‌های متعدد گذشته آثار ناشی از كاهش بارندگی و توزیع نامناسب آن و تغییرات درجه حرارت در فصول مختلف نسبت به برآورد آثار این عوامل به تولیدات كشاورزی پرداخته شده است.


لینک کمکی