فایل رایگان مقاله اندازه فضاهای آموزشی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

دانلود مقاله تحقیقی اندازه فضاهای آموزشی

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 8

فایل رایگان مقاله اندازه فضاهای آموزشی
فهرست محتوا

پیشگفتار

اگر بخواهیم معیارهای طراحی یك پردیزه و ساختمان های دانشگاه را جمع آوری كنیم، و بایدها و نبایدها و محدودیت ها را شناسائی كنیم اهم آنها بدین قرارند:

- سیستم آموزشی (گروهی یا دانشكده ای) باید مشخص و سپس بر آن اساس برنامه كالبدی تهیه و تدوین گردد.

- با توجه به تحولات سیستم آموزشی و علمی و متغیر بودن پذیرش رشته ها و گروه ها، طرح باید از انعطاف پذیری برخوردار باشد، به صورتی كه ایجاد تغییرات در طول عمر دانشگاه كه حدود 200 سال است و در زمان بهره برداری به سهولت امكان پذیر گردد. - شرایط اقلیمی محل باید مورد توجه قرار گیرد و خصوصیات معماری و بافت مجموعه متأثر از آن باشد. ..

معیارهای طراحی ساختمانهای آموزشی

فضای ساختمانهای آموزشی

نگاهی به اندازه فضاهای آموزشی استاندارد

نماهائی از فضاهای آموزشی

منبع:


لینک کمکی