فایل رایگان مقاله آرماتور و آرماتور بندی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

دانلود مقاله تحقیقی آرماتور و آرماتور بندی

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 18

فایل رایگان مقاله آرماتور و آرماتور بندی
فهرست محتوا

پیشگفتار

معرفی

آرماتوربند کسی است که بتواند از عهده بارگیری و باراندازی آرماتورها – خواندن نقشه های اجرایی اسکلتهای آرماتوری و جزئیات آن – اندازه گذاری و بریدن ، جوش دادن ، خم کردن و قلاب کردن آرماتورها – برآورد طولی ، وزنی آرماتورها و قطعات اتصال طبقه نقشه ، مشخصات – مونتاژ صفحات اتصال و تشخیص محل صفحات اتصال ونصب آنها مطابق نقشه های اجرایی – آرماتوربندی سقف های بتن آرمه در سازه های مختلف – آرماتوربندی رادیه ژنرال برآید . ...

نمونه وظایف

1. توانایی خواندن نقشه های اجرایی اسکلتهای آرماتوری و جزئیات آن

2. آشنایی با سیستم متریک

3. آشنایی اصول اندازه گیری و خواندن اندازه ها روش نقشه

4. آشنایی با نقشه های معماری

5. آشنایی با نقشه های آرماتوربندی

6. آشنایی با نقشه های اجرایی و جزئیات آن

7. آشنایی با علائم اختصاری انواع میلگرد و آهن آلات در نقشه های اجرایی

8. آشنایی با علائم اختصاری اتصالات قطعات پیش ساخته ...

ابزار و وسایل

شرایط ارتقاء شغل

ویژگی های شخصیتی

عمران رشته

جسمانی مناسب اجرای عملیات آرماتوربندی شامل طولی , عرضی و آرماتورهای ریشه ستونها

بستن قالب ستون 1

بررسی اتصالات آرماتور

شكل (A-1-3) آرایش فولادگذاری ساده Φ10

شكل (B-1-3) آرایش فولادگذاری ساده Φ12

شكل (c-1-3) آرایش آرماتور گذاری ساده Φ16

شكل (d-1-3) آرایش آرماتور گذاری حلقوی

شكل(e-1-3) آرماتورگذاری به فرم سنجاقهای مو عمود بر صفحه كاغذ با آرماتورگذاری اضافی در اتصال

شكل (f-1-3) آرماتورگذاری به فرم سنجاقهای مو عمود بر صفحه كاغذ بدون آرماتور گذاری اضافی در اتصال

چگونگی بارگذاری نمونه

شكل(1) دتایل تقویت اتصال (a) ، توزیع نیروهای خارجی (b,c) ، نیروهای وارد بر اتصال و الگوی تركها(c)

شكل (2) نیروهای فشاری وارد شده بر اتصال و ترك قطری كششی ایجاد شده


لینک کمکی