فایل رایگان تحقیق اتصال زمین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

دانلود تحقیق اتصال زمین

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 23

فایل رایگان تحقیق اتصال زمین
فهرست محتوا

پیشگفتار

دستورالعمل نصب میله اتصال زمین

- انواع روشهای متداول اجرای سیستم زمین در شبكه های فشار ضعیف در ایران

- نقاطی از سیستمهای جریان متناوب كه باید زمین شوند

- محلهای انجام اتصال زمین در شبكه فشار ضعیف

- زمین كردن مهارهای پایه

- ساختار هادی زمین

- دستورالعمل نصب میله ارت جهت اتصال زمین

- نقاطی از سیستمهای جریان متناوب كه باید زمین شوند

- محلهای انجام اتصال زمین در شبكه فشار ضعیف

نكات مهم در خصوص اتصال زمین

مقدمه

هدف از تدوین این دستورالعمل ، ایجاد ایمنی و حفاظت در برابر آثار اختلاف پتانسیل الكتریكی

تا جائیكه مربوط به اتصال زمین است ، برای افراد در هنگام نصب و بهره‌برداری از تأسیسات و شبكه‌های توزیع برق است كه شامل عملیات سرویس و تعمیرات نیز می‌باشد.

بطور كلی اتصال زمین به دو دلیل بكار برده می‌شود:

1- حفظ عایقبندی و حصول اطمینان از عملكرد صحیح تجهیزات الكتریكی ، محدود كردن اضافه ولتاژها و كمك به عملكرد صحیح تجهیزات حفاظتی با قطع مدارهای معیوب (دیدگاه عملیاتی).

2- ایجاد ایمنی از یكسو برای افرادی كه بنا به وظیفه شغلی در تماس با تجهیزات الكتریكی قرار دارند و از سوی دیگر برای مشتركین و همچنین محدود كردن خطر آتش سوزی ، از طریق قطع سریع مدار معیوب (دیدگاه ایمنی یا حفاظتی)...


لینک کمکی