فایل رایگان برنامه آموزشی تغییر ذهنیت دوییک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برنامه آموزشی تغییر ذهنیت دوییک :

سرفصل جلسات آموزشی تغییر ذهنیت دوییک (2006): چارچوب کلی جلسات آن شامل:

جلسه اول : نظریه دوییک، تفسیر رفتارهای اطرافیان، جلسه دوم : تشخیص ذهنیت غالب خود گویی های شخصی مربوط به ذهنیت، جلسه سوم: تفسیر بازخورد گره زدن بازخورد ها به اهداف یادگیری، جلسه چهارم: درک نرمش مغزی ،چگونگی رشد استعداد تمرین عامدانه، جلسه پنجم: ذهنیت افزایشی، هدف گذاری ، جلسه ششم: درک پشتکار و ثبات قدم و اهمیت آن در موفقیت، جلسه هفتم: ذهنیت و پاسخ به شکست و تحول ریسک


لینک کمکی