فایل رایگان تحقیق در مورد مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق در مورد مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

قسمتی از متن word (..DOC) :


‏مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت:
‏الف) تهیه برنامه
‏- دریافت دستور ساخت بر اساس برنامه سالیانه تولید از مدیر برنامه ریزی .
‏- اخذBOM‏ از مهندسی (در مورد پروزه های غیر روتین از پروزه های صنعتی ) و JPM‏ از مهندسی تولید
‏- کنترل فایل B.O.M‏ با لیست تحویلی از امور مهندسی/ پروزه های صنعتی
‏- ‏ استخراج قطعات ساختی از فایلBOM
‏- ‏استخراج داده های مورد نیاز جهت تکمیل فایل برنامه (OPEN ORDER‏) از از فایلهای B.O.M‏ و J.P.M ‏ و اضافه نمودن (APPEND‏) و وارد نمودن ‏آ‏نها در فایلهای برنامه ریزی ساخت
‏ (OPEN ORDER‏)
‏- ‏تعیین اندازه دسته تولیدی (LOTSIZE‏) مناسب و اقتصادی با استفاده از روشهای مربو‏ط‏ه سریال
‏گذاری هر یک از قطعات و مجموعه های محصولات روتین
‏- محاسبه DAYS,PROC‏ هر قطعه (دورههای زمانی آماده سازی ساخت و مونتاز)
‏- تعیین زمان شروع(START‏) و زمان خاتمه ساخت (END‏) هر یک از قطعات و شماره سفارش هر ‏
‏ دسته تولیدی

‏- بررسی توزیع مناسب کار و رعایت بالانس ظرفیتی خطوط ساخت
‏- درج اطلاعات قطعات ساختی ‏در فایل OPEN ORDER ‏و تهیه برنامه و جدول زمانی و مشروح
‏ ساخت قطعات به نحوی که روند تولید قطعه و زمان شروع و پایان و مراحل کاری و محلها و زمانهای انجام
‏ کارها مشخص شده باشد .


لینک کمکی