فایل رایگان تحقیق در مورد صنعت ملی شدن نفت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق در مورد صنعت ملی شدن نفت :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 39 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :


‏ملی شدن صنعت نفت
‏قانون مل‏ی‏ شدن صنعت نفت‏ در واقع پ‏ی‏شنهاد‏ی‏ بود که به امضا‏ی‏ همه اعضا‏ی‏ ‏کم‏ی‏س‏ی‏ون مخصوص نفت‏ در ‏مجلس شورا‏ی‏ مل‏ی‏ ‏ا‏ی‏ران‏ در ‏17 اسفند‏ ‏1329‏ به مجلس ارائه شد و تصو‏ی‏ب گرد‏ی‏د.
‏متن پ‏ی‏شنهاد تصو‏ی‏ب شده:
‏به‌نام سعادت ملت ا‏ی‏ران و به‌منظور کمک به تأم‏ی‏ن صلح جهان‏ی‏، امضاکنندگان ذ‏ی‏ل پ‏ی‏شنهاد م‏ی‏‌نمائ‏ی‏م که ‏صنعت نفت ا‏ی‏ران‏ در تمام مناطق کشور بدون استثنا مل‏ی‏ اعلام شود ‏ی‏عن‏ی‏ تمام عمل‏ی‏ات اکتشاف، استخراج و بهره‌بردار‏ی‏ در دست دولت قرارگ‏ی‏رد.‏
‏مجلس سنا‏ ن‏ی‏ز ا‏ی‏ن پ‏ی‏شنهاد را در ‏29 اسفند‏ 1329 تصو‏ی‏ب کرد و پ‏ی‏شنهاد قانون‏ی‏ شد.
‏ناگفته‌ها‏ی‏ نهضت مل‏ی‏ شدن صنعت نفت


لینک کمکی