فایل رایگان پاورپوینت فساد اقتصادی در مناقصات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت فساد اقتصادی در مناقصات :

عنوان پاورپوینت: فایل رایگان پاورپوینت فساد اقتصادی در مناقصات

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 24

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

فایل رایگان پاورپوینت فساد اقتصادی در مناقصات
فهرست مطالب:

مقدمه

میزان فساد در مناقصات

اشکال مختلف فساد اقتصادی در مناقصات دولتی

دلایل بروز فساد در مناقصات

ساختار رانت‌جویانه‌ی مناقصات دولتی

سیاسی بودن فرآیند برگزاری مناقصات

اقتدار بوروکراتیک

ضعف ساز و کارهای نظارتی

قسمتی از متن


مقدمه

فساد اقتصادی در حقیقت پدیده‌ای چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که از دیرباز وجود داشته و در شرایط مختلف، نمودهای متفاوت پیدا می‌کند. طبیعتاً مناقصات نیز به عنوان یکی از فرآیندهای مهم دولتی از این فساد در امان نبوده و حتی به دلیل نقش خود در 15 الی 30 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها و در نتیجه نقش مهم خود در پیشبرد امور مربوط به سازندگی و رشد کشورها، نمود بیشتری پیدا می‌کند و لذا، به عنوان یکی از گلوگاه‌های فساد در بخش اجرایی مطرح می‌شود.

از طرف دیگر از آنجاکه در مناقصه منافع بخش عمومی وجود دارد و فرد اموال خود را معامله نمی‌کند بلکه مال جمعیت دیگری را معامله می‌کند لذا در این حالت امکان وسوسه برای برداشت قسمتی از منافع برای خود فرد و در نتیجه امکان سوء استفاده بیشتر است.

لینک کمکی