فایل رایگان پاورپوینت در زمینه مهارتهای زندگی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت در زمینه مهارتهای زندگی :


تعریف مهارت: توانایی انجام عمل به صورت مطلوب

تعرف زندگی : زندگی مجموعه از محرکهای دارای ابعاد مختلف جسمی – عاطفی –

اجتماعی – اخلاقی و شناختی است که بر فرد اثر می گذارد و دنیای پدیداری فرد را
تعیین می کند.

با توجه به اصول هشتگانه مهارتهای زندگی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی هشت

زمینه موثر در رشد و شکوفائی زندگی به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1- تعامل و ارتباط
2- سازگاری و رضامندی
3- امیدواری و شادزیستن
4- عشق و دوستی و همدلی
5- انتخاب – تصمیم گیری
6- مسئولیت پذیری و متعهد
7- تعیین اهداف و برنامه ریزی
8- کنترل استرس

لینک کمکی