فایل رایگان تحقیق در زمینه تاریخ معماری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق در زمینه تاریخ معماری :

68 صفحه فایل ورد


فایل رایگان تحقیق در زمینه تاریخ معماری
فهرست
تعریف معماری 1
معمار 2
خاستگاه معماری 4
معماری در مصر 5
معماری در یونان 7
معماری در امپراطوری 8
بیزانس «روم شرقی» 9
كتاب تاریخ سبك‌های معماری 10
باروك 15
روكوكو 17
كلاسیسیم جدید 19
مدرنیسم چیست؟ 21
مدرن ولیت 22
پست مدرنیسم 23
مراحل تجزیه و تحلیل 34
اصول مشخصه‌ها و مراحل طراحی 38
اصول و روشهای معماری 40
مشخصه‌ها و اصول معماری معاصر 43
فرم و فضا 44
سازندگیهای فرم و فضا 46
سازماندهی مركزی 50
تناسب 52

لینک کمکی