فایل رایگان پاورپوینت در مورد دما و عملیات پس از برداشت در گل های رز و صدفی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت در مورد دما و عملیات پس از برداشت در گل های رز و صدفی :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 14 اسلاید

قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :


دما و عملیات پس از برداشت در گل های : رز و صدفی (عروس )
چكیده :
تنفس گل های شاخه بریده رز و صدفی با ضریب دمایی 3 به صورت نمایی ( لگاریتمی ) افزایش می یابد :
Q10 = 0 – 10
در این آزمایش عمر پس از برداشت گل های بریده رز و صدفی در دماهای مختاف
و شرایط انبار خشك و مرطوب مطالعه شده است.
شرایط انبار مرطوب 12/5 تا 15 درجه سانتیگراد و شرایط انبار خشك صفر درجه سانتیگراد.
رابطه خطی بسیار معنی داری بین تنفس در هنگام انبارداری و عمر گلدانی آنها به دست آمده است كه حفظ دمای انبار در دمای نزدیك به یخ زدگی را توجیه می كند.
مقدمه :
اگرچه سالها قبل ادعا شد كه نگهداری و حمل گلها در دمای نزدیك به نقطه یخزدگی نتیجه بهتری دارد :
(Maxie et al., 1973; Carow, 1978; Hardenburg et al., 1986; Nowak and Rudnicki, 1990; Jones and Moody, 1993; Sacalis, 1993)
اما به تازگی به اهمیت اثر دمای انبار برعمر گلدانی گلها اثبات شده است :
(Cevallos and Reid, 2000; Celikel and Reid, 2002)
یك ادعای عمومی از سوی تولید كنندگان
رز شاخه بریده دلالت بر ایجاد لكه های سیاه روی رزهای قرمزدر انبار های نزدیك صفر دارد.
این آزمون نیز با این فرضیه كه نگهداری رز و صدفی دردمای كمی ( دقیقا ) بالای نقطه یخزدگی
. در عمر پس از برداشت آنها اثر مثبت دارد ، انجام گردیده است
مواد و روشها :
گل های رز قرمز ازتولید كنندگان تجاری منطقه ”واتسون ویل ” تهیه و ظرف مدت 24 ساعت به دانشگاه حمل و مورد آزمون قرار گرفت .
گل صدفی كه در كالیفرنیا كشت میشود ، از بازار محلی تهیه شد.
اندازه گیری تنفس : به روش دینامیك انجام شد .
انبار خشك و مرطوب : سنجش عمر گلدانی در دمای 20 درجه پس از دوره انبارداری .
گلها در این آزمون به صورت روزانه تا هنگام آغازپژمردگی گل( در رز ) و پژمردگی نیمی از . گلچه های باز ( در صدفی ) بازدید و یادداشت برداری شدند


لینک کمکی