فایل رایگان طرح درس روزانه زمین پویا پایه ششم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طرح درس روزانه زمین پویا پایه ششم :

عنوان:دانلود فایل رایگان طرح درس روزانه زمین پویا پایه ششم

فرمت: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 3

قسمتی از متن:زمین پویا- 9 گام گانیه

عنوان تدریس: زمین پویا مدت تدریس:40 دقیقه پایه:ششم ابتداییمحل تدریس:کلاس درس تعداد فراگیران:20نفر صفحه کتاب:36روش تدریس:9گام گانیه نام مدرس:اهداف کلی:زمین پویااهداف جزئی:

1آشنایی دانش آموزان با پدیده های طبیعی مانند آتشفشان 2با ساختمان یک کوه آتشفشان آشنا شوند 3فراگیران با گاز های خارج شده از دهانه آتشفشان آشنا شوند 4فراگیران به فواید زمین لرزه های خفیف پی ببرند.

اهداف رفتاری:

1دانش آموزان ساختمان تشکیل دهنده ی یک کوه آتشفشان را نام ببرند.(دانشی)

2دانش آموزان بتوانند یک مورد از گازهای آتشفشانی را تولید کنند(مهارتی)

3دانش آموزان بتوانند برداشت خود را از تصویر ارائه شده بیان کنند.(نگرشی)

وسایل مورد نیاز:تصاویر مختلف از کوه های آتشفشانی

و...همچنین از همین سایت دانلود کنید

دانلود طرح درس روزانه شبکه رشد - تفکر استقرایی کار و فناوری پایه ششم

دانلود طرح درس روزانه سفر به اعماق زمین علوم تجربی پایه ششم

دانلود طرح درس روزانه سفری به اصفهان جغرافیای پایه ششم

دانلود طرح درس روزانه سفر انرژی علوم تجربی پایه ششم

دانلود طرح درس روزانه سرنوشت دفترم علوم تجربی پایه ششم

دانلود طرح درس روزانه سالم بمانیم علوم تجربی پایه ششم

دانلود فایل رایگان طرح درس روزانه زمین پویا پایه ششم

دانلود طرح درس روزانه روخوانی سوره الرحمن درس قرآن پایه ششم

دانلود طرح درس روزانه رهبر کوچک پایه ششم

دانلود طرح درس روزانه راز موفقیت هدیه های آسمانی پایه ششم

لینک کمکی