فایل رایگان بهبود امنيت لايه فيزيکي شبکه مشارکتي با استفاده از انتخاب رله ي تقويت -و- ارسال در حضور چندين شنود گر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهبود امنيت لايه فيزيکي شبکه مشارکتي با استفاده از انتخاب رله ي تقويت -و- ارسال در حضور چندين شنود گر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

یکی از چالش های مهم شبکه های بی سیم، آسیب پذیری در برابر حملات شنودگر است. از راهکارهای مطرح شده برای کاهش این آسیب پذیری برقراری امنیت در لایه فیزیکی با استفاده از روش ارتباط مشارکتی است. در این مقاله، بهبود امنیت و محرمانگی شبکه مشارکتی با چندین رله ی تقویت -و- ارسال با استفاده از روش انتخاب رله ی جزئی بر روی کانال های محوشدگی رایلی در حضور چندین شنودگر مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور با استفاده از روابط ریاضی برای معیار های ارزیابی محرمانگی شبکه های مخابراتی نظیر ظرفیت محرمانگی غیر صفر، احتمال قطع محرمانگی و میانگین ظرفیت محرمانگی که در این مقاله بدست آورده می شود، به تحلیل و ارزیابی کارایی امنیت ارسال و دریافت اطلاعات در شبکه مشارکتی با انتخاب رله پرداخته می شود. صحت روابط بدست آمده با استفاده از شبیه سازی مونت-کارلو مورد راستی آزمایی قرار می گیرد.

لینک کمکی