فایل رایگان تشخيص نوع نويز در تصوير با استفاده از هيستوگرام و آنتروپي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تشخيص نوع نويز در تصوير با استفاده از هيستوگرام و آنتروپي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

نویز مقادیر ناخواسته ای است که به دلایل مختلف روی تصویر ایجاد می شود. در بسیاری از تکنیک های پردازش تصویر اغلب نیاز هست تا پیش پردازش هایی روی تصویر انجام شود. یکی از پیش پردازش های مهم حذف نویز تصویر است. برای حذف بهتر نویز باید نوع نویز در تصویر تشخیص داده شود. در این مقاله روشی برای تشخیص سه نوع نویز گوسی، نمک و فلفل و تصادفی با استفاده از ویژگی های هیستوگرام و آنتروپی پیشنهاد شده است. استفاده از دو ویژگی هیستوگرام و آنتروپی، نوع نویز موجود در تصویر را به خوبی توصیف می کنند. از آنجایی که ویژگی های محلی تصویر اطلاعات بهتر و دقیق تری را به ما می دهند، در روش پیشنهادی از هیستوگرام محلی تصویر استفاده شده است. بدین منظور هیستوگرام ناحیه هموار تصویر محاسبه شده است که بیانگر اطلاعات قابل توجهی از نوع نویز تصویر است. در انتها از دسته بند ماشین بردار پشتیبان برای دسته بندی نوع نویز تصویر استفاده شده است. روش پیشنهادی روی تصاویر پایگاه داده CSIQ مورد ارزیابی قرار گرفت، که دقت آن 97.92 درصد است.

لینک کمکی