فایل رایگان توسعه الگوريتم آلفا ماينر براي پشتيباني از فرايندهايي با رخدادهاي موازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان توسعه الگوريتم آلفا ماينر براي پشتيباني از فرايندهايي با رخدادهاي موازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

فرایندکاوی عبارت است از تحلیل فرایندهای رخ داده شده در یک سازمان، که معمولا در فایل گزارش رخدادها ثبت شده اند. فرایندکاوی شامل روشهایی برای استخراج مدل، بررسی سازگاری وانطباق فرایندهای واقعی با مدل پیش فرض و بهبود مدل فرایند است. در اکثر روشهای موجود، هر فرایند به صورت دنباله ای از رخدادها در نظر گرفته می شود که به صورت متوالی و پشت سر هم اجرا می شوند. این در حالیست که در بعضی از داده های واقعی ، در مدل فرایند، رخدادها میتوانند موازی باشند. در این مقاله به طور خاص، بر الگوریتم آلفاماینر که یکی از روشهای استخراج مدل فرایند است، متمرکز شده ایم و آن را به گونه ای توسعه داده ایم که از رخدادهای موازی در یک فرایند پشتیبانی کند. برای ارزیابی روش جدید، از بسته نرم افزاری ProM استفاده کرده و الگوریتم آلفا ماینر پیاده سازی شده در آن را توسعه داده ایم. نتیایج ارزیابی ها نشان می دهد روش پیشنهادی به خوبی توانسته است، فرایندهایی شامل رخدادهای موازی را مدل کند.

لینک کمکی