فایل رایگان 12 ستون روانشناسي در طراحي تجربه کاربري (UX)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان 12 ستون روانشناسي در طراحي تجربه کاربري (UX) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در طراحی تجربه کاربری((UX یک محصول دیجیتال اصول و قوانینی پیاده شده است که جدا از خالقیت های بکار رفته در محصول مهندس طراح تجربه رابط کاربری باید بداند که باید از چه قوانینی واصولی پیروی کند که کاربر در استفاده از آن محصول حس خوبی دست پیدا کند و به خواسته های خود سریع تر برسد که در این مقاله به 12 قانون روانشناسی مهم در طراحی تجربه کاربری میپردازیم .طراحی را میتوان یک اثر مهم دانست که در طول تاریخ با تغییرات و پیشرفت های چشم گیری روبرو بوده است ، ساده تر بگویم طراحی همانند انسان در طول تاریخ رشد کرده هرچه بیشتر به دانایی انسان اضافه شد به طراحی هم خصوصیات بیشتری اضافه شد همانند یک درخت کوچک به مرور زمان بزرگ تر شده پر از شاخه و برگ و تنه ای محکم و بزرگ و همچنان درحال رشد کردن است و حال به بالغی خود رسیده .

لینک کمکی