فایل رایگان ارزيابي سيستم WSN براي نظارت بر ايمني کيفيت آب آشاميدني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي سيستم WSN براي نظارت بر ايمني کيفيت آب آشاميدني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

برای کاربرد مانیتورینگ ایمنی آب آشامیدنی، یک گره سنسور و یک گره دروازه که برای راهاندازی یک شبکه حسگر بیسیم((WSN در سطح تامین آب مناسب بودند، توسعه یافتند. گره سنسور از یک103F32 STM به عنوان هسته پردازش، یک تراشه7139 RF A و مدارهای پیرامونی آن به عنوان ماژول ارتباطی بیسیم و ASI 4 کیفیت آب ASI شامل اکسیژن حلشده((DG ، توان یون هیدروژن((PH ، نیتروژن آمونیاک و دما به عنوان ماژول حسی استفاده کرد. گره دروازه از یک ماژول GPRS برای آپلود اطلاعات شبکه به سرور استفاده کرد. یک پروتکل مسیریابی سیل برای افزایش قابلیت اطمینان انتقال داده بین نودهای حسگر طراحی شدهاست. نتایج آزمایش شبکه 100 روزه نشان داد که میانگین plr شبکه % 3,55 بود که میتواند الزامات انتقال پایدار داده های شبکه را برآورده کند. در نتیجه، طراحی گره سنسوری و دروازه GPRS برای نظارت موثر بر کیفیت آب حوزه تامین آب آشامیدنی مناسب است.

لینک کمکی