فایل رایگان امکان توليد مارمالاد خانگي از شاه توت منطقه ملاثاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان امکان توليد مارمالاد خانگي از شاه توت منطقه ملاثاني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

شاه توت از میوه های خوش طعم و رنگ بومی ایران است که به صورت خودرو در مناطق مختلف کشور می روید و دارای خواص سلامتزایی زیادی است. فصل برداشت این میوه کوتاه بوده و به علت داشتن بافتی نرم قابلیت انبارمانی خوبی ندارد و فرآوری آن یکی از راه های افزایش قابلیت در دسترسی این میوه می باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان تولید مارمالاد شاه توت منطقه ملاثانی با نسبتهای مختلف شکر ( 50 ،40 و 60 درصد) و بررسی برخی خصوصیات مارمالاد تولیدی در مقایسه با استاندارد ملی ایران بود. نتایج نشان داد که به کار گیری نسبت های مختلف شکر بر مقادیر pH و اسیدیته و ویژگی های حسی (رنگ ظاهری، طعم، بافت و پذیرش کلی) مارمالاد تاثیر معنی داری داشته است (P<0.05)، در حالیکه بر مقدار بریکس نمونه ها اثر معنی داری نداشته است. نتایج این تحقیق نشان داد که به کارگیری مقدار مساوی از شکر و شاه توت در تهیه مارمالاد بیشترین مقبولیت حسی را نزد ارزیاب ها داشته و از طرفی همه ویژگی های مورد بررسی آن در محدوده استاندارد ملی ایران قرار داشته است.

لینک کمکی